Sony Xperia Z3 Plus Dual - Құрастыру

background image

Құрастыру

Құрылғы тек nano SIM карталарын қолдайды.

Nano SIM картасын салу үшін

1

Құрылғы төмен қарап тұрғанда nano SIM картасы мен жад картасы науасының қақпағын

ашы

ңыз.

2

Тырна

қпен науаны тартып шығарыңыз.

3

Nano SIM картасын (немесе карталарын) науада

ғы дұрыс ұяға (немесе ұяларға) салып,

науаны

қайта кіргізіңіз.

4

Қақпақты жабыңыз.

Құрылғы қосулы кезде nano SIM картасын салсаңыз, құрылғы автоматты түрде қайта іске
қосылады.

Жад картасын салу

1

Nano SIM карта ж

әне жад картасы ұяларының қақпағын ашыңыз.

2

Жад картасын жад картасы

ұяшығына кіргізіп, одан кейін қақпақты жабыңыз.

Жад картасын дұрыс бағытпен орналастырғаныңызды тексеріңіз.

Нано SIM картасын шығарып алу

9

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

1

Нано SIM карта ж

әне жад картасы ұяларының қақпағын ашыңыз.

2

Тырна

қпен немесе сол сияқты затпен нано SIM карта ұстағышын шығарып алыңыз.

3

Нано SIM картасын (немесе карталарын)

ұстағыштағы тиісті нано SIM карта ұясынан

(немесе

ұяларынан) алып, ұстағышты қайта салыңыз.

4

Қақпақты жабыңыз.

Жад картасын алу

1

Құрылғыны өшіріңіз және нано SIM карта және жад картасы ұяларының қақпағын

ашы

ңыз.

2

Жад картасын ішіне

қарай басып, одан кейін дереу шығарып алыңыз.

3

Қақпақты жабыңыз.

1-қадамда құрылғыны өшірмей, жад картасын алуға да болады. Осы әдісті қолдану үшін,
алдымен жад картасын Параметрлер тармағының астында Қойма > SD картасын
ажырату
опцияларын түрту арқылы шығарып алыңыз.