Sony Xperia Z3 Plus Dual - Құрылғыны DUALSHOCK™‎ 4 сериялы сымсыз контроллеріне қосу

background image

Құрылғыны DUALSHOCK™ 4 сериялы сымсыз
контроллеріне қосу

DUALSHOCK™ 4 сымсыз контроллерін пайдаланып Xperia

құрылғыңызда немесе қашықтан

ойнатуды пайдаланып ойын консолінде са

қталған ойындарды ойнай аласыз.

Құрылғыға DUALSHOCK™4 сымсыз контроллерін қосу үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Параметрлер > Құрылғы байланысы > DUALSHOCK™4 тарма

ғын тауып,

т

үртіңіз.

3

Байланысты орнатуды ая

қтау үшін Басқару құрал. байланыстыру тармағын

т

үртіп, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.