Sony Xperia Z3 Plus Dual - Кабель арқылы теледидарда құрылғының экран көшірмесін жасаңыз

background image

Кабель арқылы теледидарда құрылғының экран
көшірмесін жасаңыз

Құрылғыны үйлесімді теледидарға MHL кабелі арқылы қосып, теледидарда құрылғының экран

к

өшірмесін жасаңыз.

MHL және HDMI кабельдері мен адаптерлері бөлек сатылады.

Sony компаниясы MHL және HDMI кабельдері мен адаптерлерінің барлық түрлеріне
құрылғы қолдау көрсететініне кепілдеме бермейді.

MHL арқылы сигнал қабылдайтын теледидарда құрылғыдағы мазмұнды көру

1

MHL кабеліні

ң көмегімен құрылғыны компьютерге қосыңыз. құрылғының күй

жола

ғында байланыс орнатылғаннан кейін пайда болады.

2

Теледидар

құрылғыңыздың экранын көрсетеді.

Құрылғы MHL кабеліне жалғанып тұрған дисплейді анықтай алмаса, MHL кабелін қайта
жалғап, Параметрлер > Құрылғы байланысы > USB қосылым мүмкіндігі > USB
құрылғысын анықтау
тармағын түртіңіз.

Құрылғыдағы контентті HDMI™ кіріс портын қолдайтын теледидарда көру

1

Құрылғыны MHL адапторына қосып, адапторды USB қуат көзіне қосыңыз.

2

Адапторды HDMI™ кабелі ар

қылы теледидарға қосыңыз. қосылым орнатылғаннан

кейін

құрылғының күй тақтасында пайда болады.

3

Теледидар

құрылғының экранын көрсетеді.

Теледидардың қашықтан басқару құралын пайдалану туралы анықтаманы көру

1

Құрылғы теледидарға қосылып тұрғанда, күй жолағын төмен қарай сүйреп, Ескерту

та

қтасын ашыңыз.

2

MHL қосылды т

үймесін түртіңіз. MHL параметрлері теледидар экранында көрсетіледі.

3

Қаш-н басқару құрылғ-н пайд-у параметрін та

ңдаңыз.

Теледидар экранындағы шығысының өлшемін реттеу үшін Бейне шығару өлшемі
параметрін таңдауға болады. Егер теледидарда дыбыс масштабтау параметрі бұрыннан
қосылған болса, бұл параметрі MHL параметрлерінің астында көрсетілмейді.

Сондай-ақ, ескертулер панелін ашу үшін теледидардың қашықтан басқару құралындағы
сары түймені басыңыз.

Құрылғыны теледидардан ажырату

MHL™ кабелін немесе MHL адаптерін

құрылғыдан ажыратыңыз.