Sony Xperia Z3 Plus Dual - Фотосуреттер мен бейнелерді көру

background image

Фотосуреттер мен бейнелерді көру

Камерамен т

үсірілген фотосуреттерді көру және бейнелерді ойнату үшін немесе құрылғыңызға

са

қталған ұқсас мазмұнды көру үшін «Альбом» қолданбасын пайдаланыңыз. Барлық

фотосуреттер мен бейнелер хронологиялы

қ реттегі торда көрсетіледі.

1

«Альбом»

қолданбасының негізгі экран мәзірін ашу үшін белгішесін түртіңіз

2

М

әзір опцияларын көру

3

Барлы

қ фотосуреттердің және бейнелердің немесе таңдаулыларға қосылғандарының слайдшоуы

4

«Альбом»

қолданбасының негізгі экран мәзірін ашу үшін экранның сол жиегін оң жаққа қарай сүйреңіз

5

Топта

ғы элементтер жасалған күн

6

К

өру үшін фотосуретті немесе бейнені түртіңіз

7

Мазм

ұнды көру үшін жоғары не төмен жылжу

Фотосуреттер мен бейнелерді көру үшін

1

Негізгі экран ішінде белгішесін т

үртіңіз.

2

Альбом

қолданбасын тауып, түртіңіз.

3

К

өргіңіз келетін фотосуретті немесе бейнені түртіңіз. Сұралса, пернесін түртіңіз.

4

Келесі фотосуретті немесе бейнені к

өру үшін солға шертіңіз. Алдыңғы фотосуретті немесе

бейнені к

өру үшін оңға шертіңіз.

Экранды шетке бұрғанда автоматты түрде айналуға реттеу үшін Параметрлер >
Дисплей > Құрылғы бұрылғанда тармағында Экран мазмұнын бұру опциясын
түртіңіз.

«Альбом» қолданбасы кейбір файл пішімдерін қолдамауы мүмкін. Қолдау көрсетілетін
файл пішімдері мен мультимедиа (аудио, кескін мен бейне) файлдарын пайдалану
туралы қосымша ақпарат алу үшін құрылғыңыз үшін www.sonymobile.com/support/ бетінен
ресми құжаттарды жүктеңіз.

Пиктограммалардың өлшемін өзгерту

Альбом

қолданбасында фотосуреттер мен бейнелердің пиктограммаларын көріп отырған

кезде,

үлкейту үшін екі саусағыңызды айырыңыз немесе кішірейту үшін екі саусағыңызды

қысыңыз.

Фотосуретті масштабтау

Фотосуретті

қарап отырған кезде, үлкейту үшін екі саусағыңызды айырыңыз немесе кішірейту

үшін екі саусағыңызды қысыңыз.

118

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Фотосуреттердің слайдшоуын көру үшін

1

Фотосуретті к

өріп отырған кезде альбомдағы барлық фотосуреттерді ойната бастау үшін

экранды т

үртіп, құралдар тақтасын көрсетіңіз, содан кейін > Слайдшоу опциясын

т

үртіңіз.

2

Слайдшоуды ая

қтау үшін фотосуретті түртіңіз.

Бейнені ойнату үшін

1

«Альбом»

қолданбасында ойнатқыңыз келетін бейнені тауып, түртіңіз.

2

пернесін т

үртіңіз.

3

Ойнатуды

ң басқару элементтері көрсетілмесе, оларды көрсету үшін экранды түртіңіз.

Бас

қару элементтерін жасыру үшін экранды қайта түртіңіз.

Бейнені кідірту үшін

1

Бейне ойнатылып жат

қанда басқару элементтерін көрсету үшін экранды түртіңіз.

2

белгішесін т

үртіңіз.

Бейнені жылдам алға айналдыру және кері айналдыру үшін

1

Бейне ойнатылып жат

қанда басқару элементтерін көрсету үшін дисплейді түртіңіз.

2

Орындалу барысы жола

ғының маркерін кері айналдыру үшін солға немесе жылдам алға

айналдыру

үшін оңға сүйреңіз.

Бейненің дыбыс деңгейін реттеу үшін

Дыбыс де

ңгейін реттеу пернесін жоғары не төмен басыңыз.