Sony Xperia Z3 Plus Dual - Фотосуреттерді өңдеу қолданбасын пайдаланып суреттерді өңдеу

background image

Фотосуреттерді өңдеу қолданбасын пайдаланып
суреттерді өңдеу

Камера ар

қылы түсірілген фотосуреттерді өңдеуге және әсерлер қолдануға болады. Мысалы,

жары

қ әсерлерін өзгертуге болады. Өңделген сурет сақталғаннан кейін, бастапқы өзгертілмеген

сурет н

ұсқасы құрылғыда сақталады.

Фотосуретті түзету

Фотосуретті к

өріп отырған кезде, құралдар тақталарын көрсету үшін экранды түртіңіз,

одан кейін т

үймесін түртіңіз.

Фотосуретті қиып алу үшін

1

Фотосуретті к

өріп отырған кезде құралдар тақталарын көрсету үшін экранды түртіңіз,

содан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

С

ұралса, Фото өңдеушісі қолданбасын таңдаңыз.

3

> Қиып алу тарма

ғын түртіңіз.

4

Опцияны та

ңдау үшін Қиып алу пәрменін түртіңіз.

5

Қиып алу жақтауын реттеу үшін оның жиегін түртіп, ұстап тұрыңыз. Шеттердегі

ше

ңберлер жоғалғанда, жақтаудың өлшемін өзгерту үшін ішке немесе сыртқа қарай

с

үйреңіз.

6

Қию жақтауының барлық жиектерінің өлшемін өзгерту үшін төрт бұрыштың бірін түртіп

ұстап тұрыңыз. Жиектердегі шеңберлер жоғалған кезде, бұрышты тиісінше сүйреңіз.

7

Фотосуретті

ң басқа бөлігіне қиып алу жақтауын жылжыту үшін жақтау ішін түртіп, ұстап

т

ұрып, оны қажетті орынға сүйреңіз.

8

белгішесін т

үртіңіз.

9

Қиып алынған фотосуреттің көшірмесін сақтау үшін САҚТАУ пәрменін түртіңіз.

Фотосуретке арнайы әсерлерді қолдану үшін

1

Фотосуретті к

өріп отырған кезде құралдар тақталарын көрсету үшін экранды түртіңіз,

содан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

С

ұралса, Фото өңдеушісі қолданбасын таңдаңыз.

3

, немесе белгішесін т

үртіңіз, содан кейін опцияны таңдаңыз.

4

Фотосуретті

қажетті түрде өңдеңіз, содан кейін САҚТАУ пәрменін түртіңіз.

120

Б

ұл – жарияланымның Интернеттегі нұсқасы. © Тек жеке мақсатта пайдалану үшін басып шығарыңыз.

background image

Фотосуретке фотосурет жақтауы әсерін қосу үшін

1

Фотосуретті к

өріп отырған кезде құралдар тақталарын көрсету үшін экранды түртіңіз,

содан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

С

ұралса, Фото өңдеушісі қолданбасын таңдаңыз.

3

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін опцияны таңдаңыз.

4

Өңделген фотосуреттің көшірмесін сақтау үшін САҚТАУ пәрменін түртіңіз.

Фотосуреттің жарық параметрлерін реттеу үшін

1

Фотосуретті к

өріп отырған кезде құралдар тақталарын көрсету үшін экранды түртіңіз,

содан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

С

ұралса, Фото өңдеушісі қолданбасын таңдаңыз.

3

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін опцияны таңдап, қалауыңызша өңдеңіз.

4

Өңделген фотосуреттің көшірмесін сақтау үшін САҚТАУ пәрменін түртіңіз.

Фотосуреттегі түстердің қанықтық деңгейін орнату үшін

1

Фотосуретті к

өріп отырған кезде құралдар тақталарын көрсету үшін экранды түртіңіз,

содан кейін белгішесін т

үртіңіз.

2

С

ұралса, Фото өңдеушісі қолданбасын таңдаңыз.

3

белгішесін т

үртіңіз, содан кейін опцияны таңдаңыз.

4

Өңделген фотосуреттің көшірмесін сақтау үшін САҚТАУ пәрменін түртіңіз.