Sony Xperia Z3 Plus Dual - Бейне өңдегіш қолданбасымен бейнелерді өңдеу

background image

Бейне өңдегіш қолданбасымен бейнелерді өңдеу

Камерамен т

үсірген бейнелерді өңдеуге болады. Мысалы, бейнені қажетті ұзындығына дейін

қиюға немесе бейненің жылдамдығын реттеуге болады. Өңделген бейнені сақтағаннан кейін

бейнені

ң бастапқы өзгертілмеген нұсқасы құрылғыда қалады.

Бейнені қырқу үшін

1

«Альбом» ішінде

өңдеу керек бейнені тауып, түртіңіз.

2

Құралдар тақталарын көрсету үшін экранды түртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

3

С

ұралса, Бейне өңдегіш қолданбасын таңдаңыз да, Қырқу параметрін түртіңіз.

4

Қырқылған кадрды уақыт шкаласының басқа бөлігіне жылжыту үшін қырқылған кадрдың

жиегін т

үртіп, ұстап тұрып, қажет орынға сүйреңіз, содан кейін Қолдану пәрменін

т

үртіңіз.

5

Қырқылған бейненің көшірмесін сақтау үшін САҚТАУ пәрменін түртіңіз.

Бейненің жылдамдығын реттеу үшін

1

«Альбом»

қолданбасында ойнату керек бейнені тауып, түртіңіз.

2

Құралдар тақталарын көрсету үшін экранды түртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

3

С

ұралса, Бейне өңдегіш қолданбасын таңдаңыз да, Жылдамдық параметрін

т

үртіңіз.

4

Опцияны та

ңдап, уақыт шкаласының бұрышын түртіп тұрып, қажетті орынға сүйреңіз,

содан кейін Қолдану п

әрменін түртіңіз.

5

Өңделген бейненің көшірмесін сақтау үшін САҚТАУ пәрменін түртіңіз.

Бейнеден фотосурет түсіру үшін

1

«Альбом»

қолданбасында ойнату керек бейнені тауып, түртіңіз.

2

Құралдар тақталарын көрсету үшін экранды түртіңіз, содан кейін белгішесін түртіңіз.

3

С

ұралса, Бейне өңдегіш қолданбасын таңдаңыз да, Фотосурет түсіру параметрін

т

үртіңіз.

4

К

өрсеткілер көмегімен немесе орындалу барысы жолағындағы таңбалауышты сүйреу

ар

қылы түсіргіңіз келетін қалаған кадрды таңдаңыз, содан кейін Сақтау пәрменін

т

үртіңіз.