Sony Xperia Z3 Plus Dual - Ngowahi teks

background image

Ngowahi teks

Sampeyan bisa milih, nugel, nyalin lan nempel teks nalika ngetik. Sampeyan bisa

ngakses pilihan ngowahi kanthi nutul pindho teks sing ditik. Ing pilihan ngowahi banjur

dadi sadhiya liwat baris aplikasi.

Garis kanggo ngowahi teks

Sawise milih teks kanthi nutul kaping pindho ing sawijining tembung, garis pangowahan

muncul karo sawetara alat:

Kethok

Salin

Tempel

Enggo bareng

Pilih kabeh

Pitulung

Tempel Mung ditampilake yen nduweni teks sing kasimpen ing clipboard.

Milih teks

1

Tik sawetara teks, banjur tutul ping pindho teks mau. Tembung sing ditutul bakal

disorot ing tab loro-lorone.

2

Seret tab ngiwa utawa nengen kanggo milih teks liyane.

Ngowahi teks

1

Tik sawetara teks, banjur tutul ping pindho teks sing ditik kanggo ngatonake garis

aplikasi.

2

Pilih teks sing arep diowahi, banjur gunakake garis aplikasi kanggo nggenti kaya

sing dikarepake.

Nggunakake fungsi nggedhekake

Nalika sampeyan ngetik teks, tutul terus kolom teks kanggo ndeleng teks sing

digedhekake lan kanggo nyelehake kursor ing panggonan sing dipengini sakjrone

kolom teks.

73

Iki penerbitan versi Internet. © Dicetak khusus kanggo keperluan pribadi.