Sony Xperia Z3 Plus Dual - Automatsko otključavanje uređaja

background image

Automatsko otključavanje uređaja

Funkcija Smart Lock nije dostupna na svim tržištima ni u svim zemljama ili regijama.

Funkcija Smart Lock pojednostavnjuje otključavanje uređaja omogućivanjem postavljanja

automatskog otključavanja u određenim situacijama. Uređaj možete držati otključanim

kada je, primjerice, povezan s Bluetooth® uređajem ili kada ga nosite sa sobom.
Funkcija Smart Lock omogućuje vam da uređaj držite otključanim putem sljedećih

postavki:

Pouzdano lice: uređaj se otključava kad ga pogledate.

Pouzdani glas: postavite prepoznavanje glasa da biste mogli pretraživati na bilo kojem

zaslonu.

Pouzdani uređaji: uređaj ostaje otključan dok je povezan pouzdani Bluetooth® ili NFC

uređaj.

Pouzdana mjesta: uređaj ostaje otključan kada ste na pouzdanoj lokaciji.

Otkrivanje nošenja uz tijelo: uređaj ostaje otključan dok ga nosite sa sobom.
Uređaj morate ručno otključati ako ga ne koristite četiri sata i nakon ponovnog

pokretanja.

Funkciju Smart Lock razvio je Google™, pa se s vremenom značajke te funkcije mogu

promijeniti uslijed ažuriranja koja Google™ objavi.

Omogućivanje značajke Smart Lock

1

Ako još niste postavili uzorak, PIN ili zaporku za zaključavanje zaslona, učinite to.

2

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

3

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Pouzdani

predstavnici.

4

Dotaknite klizač

Pametno zaključavanje (Google) da biste omogućili tu funkciju.

5

Dotaknite strelicu za povratak pokraj opcije

Pouzdani predstavnici.

6

Pronađite i dotaknite

Pametno zaključavanje.

7

Unesite uzorak, PIN ili zaporku. Te vjerodajnice morat ćete koristiti prilikom svake

promjene postavki značajke Smart Lock.

8

Odaberite vrstu značajke Smart Lock.

Postavljanje pouzdanog lica

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Pametno

zaključavanje > Pouzdano lice.

3

Dotaknite

POSTAVI > DALJE, slijedite upute na uređaju.

Postavljanje pouzdanog glasa

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Pametno

zaključavanje > Pouzdani glas.

3

Slijedite upute na uređaju.

14

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Držanje uređaja otključanim dok ga nosite

Uz funkciju otkrivanja nošenja uz tijelo uređaj može ostati otključan dok ga imate uz sebe,

npr. dok ga nosite u ruci, u džepu ili u torbi. Brzinomjer u uređaju drži uređaj otključanim

kada otkrije da ga nosite. Kad brzinomjer otkrije da je uređaj odložen, uređaj će se

zaključati.
Prilikom upotrebe funkcije otkrivanja nošenja uz tijelo morate imati u vidu sljedeće:

Kada uređaj odložite i on otkrije da ga više ne nosite uz sebe, on će se automatski

zaključati.

Uređaj će se zaključati u roku od jedne minute.

Kada uđete u automobil, autobus, vlak ili neko drugo kopneno vozilo, uređaj će se

zaključati u roku od 5 do 10 minuta.

Imajte na umu da se nakon ukrcavanja na zrakoplov ili brod (ili neko drugo vozilo koje se

ne kreće kopnom) uređaj možda neće automatski zaključati pa ga po potrebi ručno

zaključajte.

Kada ponovno uzmete uređaj u ruke ili izađete iz vozila, jednostavno ga jedanput

otključajte pa će ostati otključan dok god ga imate uz sebe.

Funkcija otkrivanja nošenja uz tijelo ne može otkriti tko nosi uređaj. Ako uređaj date nekome

drugome dok je uključeno otkrivanje nošenja uz tijelo, a uređaj otključan, uređaj može ostati

otključan iz drugom korisniku. Imajte na umu da značajka otkrivanja nošenja uz tijelo pruža

slabiju zaštitu od uzorka, PIN-a i zaporke.

Omogućivanje ili onemogućivanje funkcije otkrivanja nošenja uz tijelo

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Pametno

zaključavanje > Otkrivanje nošenja uz tijelo.

3

Dotaknite klizač da biste omogućili funkciju, a zatim dotaknite

NASTAVI. Da biste

onemogućili funkciju, dotaknite klizač pokraj opcije

Uključeno.

Povezivanje s pouzdanim uređajima

Povezani uređaj možete proglasiti pouzdanim, pa će uređaj Xperia™ ostati otključan dok

je povezan s tim uređajem. Ako se s nekim uređajem redovito povezujete putem

tehnologije Bluetooth® ili NFC, npr. s kućnim multimedijskim sustavom ili uređajem za

praćenje fizičke aktivnosti, možete ga dodati kao pouzdani uređaj i zaobići dodatnu

zaštitu zaključanog zaslona radi uštede vremena. Ta je značajka prikladna ako te uređaje

obično koristite na relativno sigurnim mjestima. U nekim ćete slučajevima svejedno

morati ručno otključati uređaj radi povezivanja s pouzdanim uređajem.

Ne preporučuje se da kao pouzdane dodajete uređaje koji su stalno priključeni na uređaj, kao

što su Bluetooth® tipkovnice ili kućišta.

Čim se pouzdani uređaj isključi ili se udalji iz dosega, zaslon će se zaključati i morat ćete

unijeti PIN, uzorak ili zaporku da biste ga otključali.

Dodavanje pouzdanog Bluetooth® uređaja

1

Uređaj mora biti uparen i povezan s Bluetooth® uređajem koji želite dodati kao

pouzdan.

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Pametno

zaključavanje.

3

Na izborniku funkcije Smart Lock dotaknite

Pouzdani uređaji > DODAJ

POUZDANI UREĐAJ > Bluetooth.

4

Dotaknite naziv uređaja da biste ga odabrali na popisu povezanih i uparenih

uređaja, a zatim dotaknite

DA, DODAJ

5

Ovisno o sigurnosti veze, možda ćete najprije morati ručno otključati uređaj da bi

ga pouzdani uređaj mogao držati otključanim.

15

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Uklanjanje pouzdanog Bluetooth® uređaja

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Pametno

zaključavanje > Pouzdani uređaji.

3

Dotaknite uređaj koji želite ukloniti.

4

Dotaknite

Ukloni pouzdani uređaj.

Dodavanje pouzdanog NFC uređaja

1

Uređaj mora biti uparen i povezan s Bluetooth® uređajem koji želite dodati kao

pouzdan.

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Pametno

zaključavanje.

3

Dotaknite

Pouzdani uređaji > DODAJ POUZDANI UREĐAJ > NFC.

4

Slijedite upute na zaslonu.

Zaštita prilikom korištenja pouzdanih uređaja

Različiti Bluetooth® uređaji podržavaju različite Bluetooth® standarde i mogućnosti

zaštite. Postoji mogućnost da netko drži vaš uređaj Xperia™ otključanim imitiranjem

Bluetooth® veze čak i kada vaš pouzdani uređaj više nije u blizini. Vaš uređaj ne može

uvijek utvrditi je li veza sigurna ili se radi o pokušaju imitiranja.
Kada uređaj ne može utvrditi koristite li sigurnu vezu, na uređaju Xperia™ pojavit će se

upozorenje pa ćete ga možda morati ručno otključati da bi ga pouzdani uređaj mogao i

dalje držati otključanim.

Raspon Bluetooth® povezivosti može se razlikovati ovisno o čimbenicima kao što su model

uređaja, povezani Bluetooth® uređaj i okruženje. Ovisno o tim čimbenicima, Bluetooth® veze

mogu funkcionirati na udaljenosti do 100 metara.

Povezivanje s pouzdanim mjestima

Uz postavljenu funkciju pouzdanih mjesta zaštita zaključavanjem zaslona uređaja

Xperia™ onemogućena je kada se nalazite na nekom od pouzdanih mjesta. Da bi ta

funkcija funkcionirala, potrebna je internetska veza (po mogućnosti Wi-Fi) i omogućeno

korištenje trenutne lokacije na uređaju.
Da biste postavili pouzdana mjesta, prije dodavanja lokacije doma ili prilagođenih lokacija

na uređaju omogućite način rada uz preciznu lokaciju ili način rada s lokacijom uz uštedu

baterije.

Točne dimenzije pouzdane lokacije temelje se na procjeni te se mogu protezati izvan fizičkih

zidova vašeg doma ili drugih područja koje dodate kao pouzdane lokacije. Funkcija može

uređaj držati otključanim u krugu promjera do 80 metara. Imajte u vidu i to da su signali

lokacije podložni repliciranju i manipulacijama. Osobe s pristupom specijaliziranoj opremi

mogle bi otključati vaš uređaj.

Dodavanje lokacije doma

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Lokacija, zatim dotaknite klizač da biste

omogućili lokacijske usluge.

3

Dotaknite

Način rada, a zatim odaberite lokacijski način rada Visoka preciznost ili

Štednja baterije.

4

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

5

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Pametno

zaključavanje > Pouzdana mjesta > Početni zaslon.

6

Da biste unijeli željenu lokaciju, upišite adresu u traku za pretraživanje. Uređaj će

potražiti unesenu lokaciju.

16

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Uređivanje lokacije doma

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Lokacija, zatim dotaknite klizač da biste

omogućili lokacijske usluge.

3

Dotaknite

Način rada, a zatim odaberite lokacijski način rada Visoka preciznost ili

Štednja baterije.

4

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

5

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Pametno

zaključavanje > Pouzdana mjesta.

6

Odaberite lokaciju doma.

7

Dotaknite

Uređivanje.

8

U traku za pretraživanje unesite lokaciju koju želite koristiti kao lokaciju doma.

Ako dijelite adresu s drugim stanovima, možete dodati stvarnu lokaciju svojeg stana unutar

stambenog kompleksa kao prilagođeno mjesto.

Uklanjanje lokacije doma

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Pametno

zaključavanje > Pouzdana mjesta > Početni zaslon.

3

Dotaknite

Uređivanje > .

Upotreba prilagođenih lokacija

Bilo koju lokaciju možete dodati kao pouzdano prilagođeno mjesto na kojem vaš uređaj

može ostati otključan.

Dodavanje prilagođena mjesta

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Lokacija, zatim dotaknite klizač da biste

omogućili lokacijske usluge.

3

Dotaknite

Način rada, a zatim odaberite lokacijski način rada Visoka preciznost ili

Štednja baterije.

4

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

5

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Pametno

zaključavanje > Pouzdana mjesta.

6

Dotaknite

Dodaj pouzdano mjesto.

7

Da biste trenutnu lokaciju koristili kao prilagođeno mjesto, dotaknite

Odaberi ovu

lokaciju.

8

Da biste unijeli neku drugu lokaciju, dotaknite pa upišite adresu. Uređaj će

potražiti unesenu lokaciju. Da biste koristili predloženu adresu, dotaknite je.

9

Da biste precizno ugodili lokaciju, dotaknite strelicu natrag pokraj adrese, a zatim

oznaku lokacije povucite na željeno mjesto pa dotaknite

Odaberi ovu lokaciju.

Uređivanje prilagođenog mjesta

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Lokacija, zatim dotaknite klizač da biste

omogućili lokacijske usluge.

3

Dotaknite

Način rada, a zatim odaberite lokacijski način rada Visoka preciznost ili

Štednja baterije.

4

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

5

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Pametno

zaključavanje > Pouzdana mjesta.

6

Odaberite mjesto koje želite urediti.

7

Dotaknite

Uređivanje adrese.

8

Da biste unijeli neku drugu lokaciju, dotaknite pa upišite adresu. Uređaj će

potražiti unesenu lokaciju. Da biste koristili predloženu adresu, dotaknite je.

9

Da biste precizno ugodili lokaciju, dotaknite strelicu natrag pokraj adrese, a zatim

pribadaču lokacije povucite na željeno mjesto pa dotaknite

Odaberi ovu lokaciju.

17

Ovo je internetska inačica ovog materijala. © Tiskanje je dopušteno samo za osobno korištenje.

background image

Uklanjanje prilagođenog mjesta

1

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

2

Pronađite i dotaknite

Postavke > Lokacija, zatim dotaknite klizač da biste

omogućili lokacijske usluge.

3

Dotaknite

Način rada, a zatim odaberite lokacijski način rada Visoka preciznost ili

Štednja baterije.

4

Na zaslonu

Početni zaslon dotaknite .

5

Pronađite i dotaknite

Postavke > Zaključani zaslon i sigurnost > Pametno

zaključavanje > Pouzdana mjesta.

6

Odaberite mjesto koje želite ukloniti.

7

Dotaknite

Izbriši.