Sony Xperia Z3 Plus Dual - Ekraaniklaviatuuri isikupärastamine

background image

Ekraaniklaviatuuri isikupärastamine

Teksti sisestamisel ekraaniklaviatuuri kaudu saate avada klaviatuuriseaded ja muud teid

abistavad tekstisisestusseaded, et määrata näiteks kirjutamiskeelte, tekstiennustuste ja

tekstiparanduste valikud. Kui inaktiveerite nutika keeletuvastuse funktsiooni, saate

korraga ühe keele sõnasoovitusi.
Klaviatuur kasutab teie kirjutusstiili õppimiseks teksti, mida olete kirjutanud sõnumside- ja

muudes rakendustes. Kiireks alustamiseks saate peamiste seadete kohta juhtnööre

isikupärastamisjuhistest. Saate kasutamiseks valida muu klaviatuuri ja siis klaviatuure

vaheldumisi aktiveerida. Saate valida näiteks Xperia™ hiina keele klaviatuuri ja Xperia™

jaapani keele klaviatuuri.

Ekraaniklahvistiku seadete avamine

1

Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku kaudu koputage ikooni .

2

Koputage valikut , seejärel valikut

Klaviatuuriseaded ja muutke soovitud

seadeid.

3

Tekstisisestusel kasutatava kirjutamiskeele lisamiseks koputage valikut

Kirjutamiskeel ja märkige soovitud ruudud.

4

Kinnitamiseks koputage

OK.

Sõnasoovituse seadete muutmine

1

Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage valikut .

2

Koputage ikooni ja siis valikuid

Klaviatuuriseaded> Sõnasoovitused.

3

Tehke valik.

Muu klaviatuuri valimine

1

Kui kasutate teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri, koputage kuva paremas

allnurgas ikooni

.

2

Tehke valik.

Kirjutamiskeele vahetamine ekraaniklaviatuuri kasutamise korral

See funktsioon on saadaval ainult siis, kui olete lisanud mitu sisestuskeelt ja nutika

keeletuvastuse funktsioon on välja lülitatud või kui valitud keeled sisaldavad mitte-ladina

tähestikku.

Kui kasutate teksti sisestamiseks ekraaniklaviatuuri, koputage valitud kirjutuskeelte

vaheldumisi aktiveerimiseks kirjutuskeele ikooni. Näiteks koputage ikooni , kuni

ilmub soovitud kirjutuskeel.

Kirjutusstiili kasutamine

1

Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage ikooni .

2

Valige , seejärel valige

Klaviatuuriseaded > Kasuta minu kirjutamisstiili ja valige

allikas.

Funktsiooni Nutikas keeletuvastus lubamine või keelamine

Nutikas keeletuvastus on saadaval ainult ladina tähestiku jaoks.

1

Kui ekraaniklahvistik on kuvatud, koputage valikut .

2

Koputage ikooni ja seejärel valikut

Klaviatuuriseaded.

3

Koputage

Kirjutamiskeel ja märkige ruudud keeltel, mida soovite kasutada.

4

Koputage liugurit

Nutikas keeletuvastus.

Klahvipaigutuse valimine

Erinevad ekraaniklahvistiku paigutused ei pruugi olla kõikide kirjutamiskeelte jaoks saadaval.

Saate iga kirjutuskeele jaoks valida erineva klaviatuuripaigutuse.

74

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

1

Teksti sisestamisel ekraaniklahvistiku abil koputage valikut .

2

Koputage ikooni ja siis valikut

Klaviatuuriseaded (Klaviatuuriseaded).

3

Valige

Kirjutamiskeel (Kirjutuskeeled) ja seejärel koputage kirjutuskeele kõrval

ikooni

.

4

Valige soovitud klahvipaigutus.

5

Kinnitamiseks koputage nuppu

OK.

75

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.