Sony Xperia Z3 Plus Dual - Sisukord

background image

Sisukord

Alustamine......................................................................................7

Teave selle kasutusjuhendi kohta.........................................................7
Ülevaade.............................................................................................8
Kokkupanek........................................................................................9
Ekraanikaitse.....................................................................................10
Seadme esmakordne käivitamine...................................................... 10
Miks on mul vaja Google™-i kontot?.................................................11

Seadme turvalisus........................................................................12

Seadme kaitstuse tagamine.............................................................. 12
Ekraanilukk........................................................................................12
Seadme automaatne avamine...........................................................14
SIM-kaardi kaitse.............................................................................. 18
Mitme SIM-kaardi kasutamine........................................................... 19
Seadme identifitseerimiskoodi otsimine............................................. 19
Kadunud seadme otsimine ...............................................................20

Seadme põhifunktsioonid............................................................ 22

Puuteekraani kasutamine.................................................................. 22
Ekraani lukustamine ja lukust avamine...............................................24
Avakuva............................................................................................ 24
Rakenduste vahel navigeerimine....................................................... 26
Rakendustekuva............................................................................... 28
Minirakendused.................................................................................29
Vidinad..............................................................................................30
Otseteed ja kaustad.......................................................................... 30
Taust ja kujundused.......................................................................... 31
Kuvatõmmise tegemine.....................................................................32
Ekraani salvestamine.........................................................................32
Teadaanded...................................................................................... 33
Olekuriba ikoonid.............................................................................. 35
Ülevaade rakendustest......................................................................37

Aku ja hooldus..............................................................................39

Seadme laadimine.............................................................................39
Aku- ja toitehaldus............................................................................ 40
Seadme tarkvara uuendamine...........................................................42
Hooldus arvuti abil.............................................................................43
Salvestamine ja mälu.........................................................................44
Sisu varundamine ja taastamine........................................................ 45

Rakenduste allalaadimine............................................................ 49

Rakenduste allalaadimine Google Play™-st.......................................49

2

background image

Rakenduste allalaadimine muudest allikatest..................................... 49

Internet ja võrgud......................................................................... 50

Veebilehtede sirvimine....................................................................... 50
Interneti- ja MMS-i seaded ............................................................... 50
Wi-Fi................................................................................................. 51
Mobiilandmeside ühenduse jagamine................................................53
Andmesidekasutuse hoidmine kontrolli all..........................................54
Andmesideks kasutatava SIM-kaardi valimine................................... 55
Mobiilsidevõrkude valimine................................................................ 56
Virtuaalsed eravõrgud (VPN-id)..........................................................56

Andmete sünkroonimine seadmes...............................................58

Veebikontodega sünkroonimine.........................................................58
Microsoft® Exchange ActiveSync®-iga sünkroonimine..................... 58

Põhiseaded.................................................................................. 60

Seadetele juurdepääsemine.............................................................. 60
Helitugevuse seaded.........................................................................60
Režiim Hõivatud................................................................................ 61
Kuvaseaded......................................................................................62
Rakenduste seaded.......................................................................... 64
Rakenduste lähtestamine.................................................................. 65
Ekraanisäästja................................................................................... 66
Keele seaded.................................................................................... 66
Kuupäev ja kellaaeg.......................................................................... 66
Tehnoloogia X-Reality™ for mobile.................................................... 67
Üliergas režiim...................................................................................67
Väljastatava heli täiustamine.............................................................. 67
Mürafilter...........................................................................................68
Mitu kasutajakontot...........................................................................68

Teksti tippimine............................................................................ 71

Ekraaniklaviatuur............................................................................... 71
Ekraaniklahvistik................................................................................72
Teksti sisestamine häälsisestusega....................................................73
Teksti muutmine................................................................................ 73
Ekraaniklaviatuuri isikupärastamine....................................................74

Helistamine...................................................................................76

Helistamine....................................................................................... 76
Kõnede vastuvõtmine........................................................................77
Nutikas helistamine........................................................................... 79
Käimasolevad kõned.........................................................................79
Kõnelogi kasutamine......................................................................... 80
Kõnede edastamine.......................................................................... 80
Kõnede piiramine.............................................................................. 81

3

background image

Mitu kõnet.........................................................................................82
Konverentskõned.............................................................................. 82
Kõnepost.......................................................................................... 83
Hädaabikõned...................................................................................83

Kontaktid...................................................................................... 85

Kontaktide otsimine ja vaatamine...................................................... 85
Kontaktide lisamine ja muutmine....................................................... 86
Kontaktide edastamine......................................................................87
Terviseteabe ja hädaabi kontaktteabe lisamine.................................. 88
Lemmikud.........................................................................................89
Kontaktteabe saatmine..................................................................... 89
Topeltkirjete vältimine rakenduses Kontaktid......................................90
Kontaktide varundamine....................................................................90

Sõnumside ja vestlused............................................................... 91

Sõnumite lugemine ja saatmine......................................................... 91
Sõnumite korraldamine..................................................................... 92
Helistamine sõnumsidest...................................................................93
Sõnumside seaded........................................................................... 93
Kiirsõnumside ja videovestlus............................................................ 93

E-post...........................................................................................94

E-posti seadistamine.........................................................................94
E-kirjade saatmine ja vastuvõtmine....................................................94
E-kirjade korraldamine.......................................................................95
E-posti kontoseaded.........................................................................96
Gmail™.............................................................................................97

Muusika ja FM-raadio.................................................................. 98

Muusika edastamine seadmesse.......................................................98
Muusika kuulamine............................................................................98
Rakenduse Muusika menüü............................................................ 100
Esitusloendid...................................................................................100
Muusika jagamine........................................................................... 101
Heli täiustamine...............................................................................101
Muusika tuvastamine TrackID™ abil................................................ 102
Raadio kuulamine............................................................................103
Lemmikraadiojaamad...................................................................... 104
Raadio heliseaded...........................................................................104

Kaamera..................................................................................... 105

Pildistamine ja videote salvestamine................................................ 105
Üldised kaameraseaded..................................................................106
Fotokaamera seaded...................................................................... 111
Videokaamera seaded.....................................................................114

4

background image

Fotod ja videod rakenduses Album........................................... 117

Fotode ja videote vaatamine............................................................117
Fotode ja videote jagamine ja haldamine......................................... 118
Fotode töötlemine fototöötlusrakendusega......................................119
Videote töötlemine videotöötlusrakendusega...................................120
Fotode ja videote peitmine.............................................................. 120
Albumi avakuva menüü................................................................... 121
Oma fotode vaatamine kaardil.........................................................121

Videod........................................................................................ 123

Rakendus Video..............................................................................123
Videosisu edastamine seadmesse...................................................124
Videosisu haldamine....................................................................... 124
Rakendus Movie Creator.................................................................124

Ühenduvus................................................................................. 126

Seadme kuva peegeldamine teleriekraanil kaabli abil....................... 126
Seadme juhtmevaba kuvapeegeldus teleris..................................... 126
Sisu jagamine DLNA Certified™-seadmetega..................................127
Seadme ühendamine USB-lisaseadmetega.....................................129
Seadme ühendamine DUALSHOCK™ 4 puldiga, millel pole juhet... 129
NFC................................................................................................ 130
Bluetooth®-i traadita side tehnoloogia............................................ 132

Nutikad, aega säästvad rakendused ja funktsioonid................. 134

Smart Connecti ülevaade................................................................ 134
Lisaseadmete haldamine.................................................................135
Google’i otsing ja Google Now........................................................ 135
Rakenduse News Suite kasutamine................................................ 136
Seadme kasutamine rahakotina...................................................... 136

Reisimine ja kaardid................................................................... 137

Asukohateenuse kasutamine...........................................................137
Google Maps™ ja navigeerimine..................................................... 137
Andmeliikluse kasutamine reisimisel................................................ 137
Seadme kasutamine auto teabe- ja meelelahutussüsteemiga..........138
Lennukirežiim.................................................................................. 138

Kell ja kalender........................................................................... 140

Kalender......................................................................................... 140
Kell..................................................................................................141

Hõlbustus................................................................................... 144

Suurendamise žestid.......................................................................144
Suur tekst....................................................................................... 144
Kuvamissuurus................................................................................144
Värvikorrektsioon.............................................................................144
TalkBack......................................................................................... 144

5

background image

Monoheli......................................................................................... 145
TTY režiim (Teletypewriter)............................................................... 145
Lülitiga juurdepääs.......................................................................... 145

Tugi ja juriidiline teave................................................................ 146

Tugirakendus...................................................................................146
Xperia™ näpunäited........................................................................146
Spikker menüüdes ja rakendustes...................................................146
Diagnostikatestide tegemine seadmes............................................ 146
Taaskäivitamine, lähtestamine ja parandamine.................................146
Aidake meil tarkvara täiustada.........................................................148
Garantii, SAR ja kasutusjuhised.......................................................148
Seadme taaskasutusse andmine.....................................................148
Juriidiline teave................................................................................148

6