Sony Xperia Z3 Plus Dual - SIM-kaardi kaitse

background image

SIM-kaardi kaitse

Kõik seadmes kasutatavad SIM-kaardid on võimalik lukustada ja avada PIN-koodiga

(isiklik identifitseerimiskood). Kui SIM-kaart on lukustatud, on kaardiga seotud tellimus

kaitstud väärkasutamise eest, mis tähendab, et peate iga kord seadme käivitamisel

sisestama PIN-koodi.
Kui sisestate vale PIN-koodi liiga mitu korda järjest, blokeeritakse SIM-kaart. Sellisel juhul

peate sisestama PUK-koodi (isiklik deblokeerimiskood) ja seejärel uue PIN-koodi. Nii PIN-

kui ka PUK-koodi saate võrguoperaatorilt.

SIM-kaardi luku seadistamine või eemaldamine

1

Koputage avakuval valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Lukustuskuva ja turve > Seadista SIM-kaardi

lukk.

3

Valige SIM-kaart.

4

Koputage liugurit

Lukustage SIM-kaart, et SIM-kaardi lukk lubada või keelata.

5

Sisestage SIM-kaardi PIN-kood ja koputage valikut

OK. SIM-kaardi lukk on nüüd

aktiivne ja teil palutakse PIN-kood seadme taaskäivitamisel iga kord sisestada.

SIM-kaardi PIN-koodi muutmine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Lukustuskuva ja turve > Seadista SIM-kaardi

lukk.

3

Valige SIM-kaart.

4

Koputage valikut

Muuda SIM-kaardi PIN-i.

5

Sisestage SIM-kaardi vana PIN-kood ja koputage nuppu

OK.

6

Sisestage SIM-kaardi uus PIN-kood ja koputage nuppu

OK.

7

Sisestage uuesti uus SIM-kaardi PIN-kood ja koputage nuppu

OK.

18

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Blokeeritud SIM-kaardi avamine PUK-koodiga

1

Sisestage PUK-kood ja koputage ikooni

.

2

Sisestage uus PIN-kood ja koputage ikooni

.

3

Sisestage uus PIN-kood uuesti ja koputage ikooni

.

Kui sisestate liiga palju kordi vale PUK-koodi, peate uue SIM-kaardi hankimiseks pöörduma

võrguoperaatori poole.