Sony Xperia Z3 Plus Dual - Seadme automaatne avamine

background image

Seadme automaatne avamine

Funktsioon Smart Lock ei pruugi kõigil turgudel, kõikides riikides ega regioonides saadaval

olla.

Funktsioon Smart Lock hõlbustab seadme avamist, kuna võimaldab teil seadistada see

teatud olukordades automaatselt avanema. Näiteks saate määrata, et seadet hoitakse

avatuna, kui see on ühendatud Bluetooth®-seadmega või kui kannate seda endaga

kaasas.
Saate määrata funktsiooni Smart Lock abil seadme avatuna hoidmise, kasutades järgmisi

seadeid.

Usaldusväärne nägu: seadme avamiseks vaadake seda.

Usaldusväärne hääl: häälestage kõnetuvastus igal kuval otsimiseks.

Usaldusväärsed seadmed: seade hoitakse avatuna, kui usaldusväärne Bluetooth®- või

NFC-seade on ühendatud.

Usaldusväärsed kohad: seade hoitakse avatuna, kui asute usaldusväärses asukohas.

Kaasaskandmise tuvastus: seade hoitakse avatuna, kui kannate seadet kaasas.
Seade tuleb käsitsi avada, kui te pole seda kasutanud 4 tundi, ja pärast selle

taaskäivitamist.

Funktsiooni Smart Lock arendab Google™ ja selle toimivus võib Google™-i uuendustega

ajapikku muutuda.

Funktsiooni Smart Lock lubamine

1

Määrake ekraanilukuks muster, PIN-kood või parool, kui te pole seda juba teinud.

2

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Lukustuskuva ja turve > Usaldusväärsed

agendid.

4

Funktsiooni lubamiseks puudutage liugurit

Smart Lock (Google).

5

Puudutage valiku

Usaldusväärsed agendid kõrval olevat tagasinoolt.

6

Otsige üles ja valige

Smart Lock.

7

Sisestage muster, PIN-kood või parool. Selle identimisteabe peate sisestama iga

kord, kui soovite muuta funktsiooni Smart Lock seadeid.

8

Valige funktsiooni Smart Lock tüüp.

Usaldusväärse näo funktsiooni seadistamine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Lukustuskuva ja turve > Smart Lock >

Usaldusväärne nägu.

3

Valige

SEADISTA > JÄRGMINE ning järgige seadme ekraanile kuvatavaid

juhiseid.

14

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Usaldusväärse hääle funktsiooni seadistamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja koputage

Seaded > Lukustuskuva ja turve > Smart Lock >

Usaldusväärne hääl.

3

Järgige seadme ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Seadme hoidmine avatuna, kui kannate seda kaasas

Kaasaskandmise tuvastuse funktsiooniga saate ära hoida oma seadme lukustumise, kui

kannate seda käes, taskus või kotis. Seni kuni seadme kiirendusmõõtur tuvastab

seadme kandmist, hoiab see seadet avatuna. Seade lukustub, kui kiirendusmõõtur

tuvastab seadme kuskile asetamise.
Kui kasutate kaasaskandmise tuvastuse funktsiooni, tuleb arvestada funktsiooni käitumist

järgmistes olukordades.

Kui panete seadme käest ja seade tuvastab, et seda ei kanta enam, lukustub see

automaatselt.

Seadme lukustumiseks võib kuluda kuni üks minut.

Autosse, bussi, rongile või muusse maad mööda liikuvasse sõidukisse istudes võib

seadmel lukustamiseks kuluda 5 kuni 10 minutit.

Pange tähele, et kui lähete lennukile või laevale (või muusse sõidukisse, mis ei liigu

mööda maad), ei pruugi teie seade automaatselt lukustuda, nii et vajadusel lukustage see

käsitsi.

Kui võtate oma seadme uuesti kätte või lähete sõidukist välja, avage see lihtsalt ja seade

jääb seejärel avatuks seniks, kuni seda kannate.

Kaasaskandmise tuvastuse funktsioon ei suuda vahet teha, kes seadet kannab. Kui annate

oma seadme kellegi teise kätte ja seadmes on aktiveeritud kaasaskandmise tuvastusega

avamine, võib teie seade jääda avatuks ka teise kasutaja käes. Pidage meeles, et

kaasaskandmise tuvastus on turbefunktsioonina vähem turvaline kui mustri, PIN-koodi või

parooli kasutamine.

Kaasaskandmise tuvastuse lubamine või keelamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja koputage

Seaded > Lukustuskuva ja turve > Smart Lock >

Kaasaskandmise tuvastus.

3

Funktsiooni lubamiseks koputage liugurit ja valige seejärel

JÄTKA. Funktsiooni

keelamiseks koputage jaotise

Sees kõrval olevat liugurit.

Ühenduse loomine usaldusväärsete seadmetega

Ühendatud seadme saab märkida usaldusväärseks ja määrata, et sellega loodud

ühenduse ajal ei lukustata Xperia™ seadet. Nii et kui teil on seade, millega Bluetooth®-i

kaudu sageli ühenduse loote, nt kodune meelelahutussüsteem või spordikell, võite selle

lisada usaldusväärsete seadmete loendisse ja säästa aega, vältides lukustuskuva

lisaturvalisust. See funktsioon sobib juhul, kui olete neid seadmeid kasutades tavaliselt

üsna turvalises kohas. Mõnel juhul tuleb enne usaldusväärse seadme ühendamist seade

ikkagi käsitsi avada.

Usaldusväärsete seadmete loendisse ei soovitata lisada seadmeid, mis on teie seadmega

püsivalt ühendatud, nt Bluetooth®-klaviatuurid või -ümbrised.

Kui usaldusväärne seade lülitatakse välja või väljub kasutusulatusest, lukustub teie seadme

ekraan ja selle avamiseks on vaja PIN-koodi, mustrit või parooli.

15

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Usaldusväärse Bluetooth®-seadme lisamine

1

Veenduge, et teie seade oleks seotud ja ühendatud Bluetooth®-seadmega, mille

soovite lisada usaldusväärsete seadmete loendisse.

2

Otsige üles ja koputage

Seaded > Lukustuskuva ja turve > Smart Lock.

3

Koputage funktsiooni Smart Lock menüüs valikuid

Usaldusväärsed seadmed >

LISA USALDUSVÄÄRNE SEADEBluetooth

4

Seadme valimiseks koputage ühendatud ja seotud seadmete loendis selle seadme

nime ning seejärel nuppu

JAH, LISA

5

Ühenduse turvalisusest olenevalt tuleb seade vajaduse korral käsitsi avada, enne

kui usaldusväärne seade saab hoida seda avatuna.

Usaldusväärse Bluetooth®-seadme kustutamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Lukustuskuva ja turve > Smart Lock >

Usaldusväärsed seadmed.

3

Koputage seadet, mille soovite eemaldada.

4

Koputage valikut

Eemalda usaldusväärne seade.

NFC-toega usaldusväärse seadme lisamine

1

Veenduge, et teie seade oleks seotud ja ühendatud Bluetooth®-seadmega, mille

soovite lisada usaldusväärsete seadmete loendisse.

2

Otsige üles ja koputage

Seaded > Lukustuskuva ja turve > Smart Lock.

3

Koputage valikuid

Usaldusväärsed seadmed > LISA USALDUSVÄÄRNE

SEADE > NFC.

4

Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Turvalisuse tagamine usaldusväärsete seadmete kasutamisel

Eri Bluetooth®-seadmed toetavad erinevaid Bluetooth®-i standardeid ja

turbefunktsioone. Teisel isikul on võimalik teoreetiliselt hoida teie Xperia™ seadet

avatuna, imiteerides teie Bluetooth®-ühendust, isegi kui teie usaldusväärne seade ei ole

enam kasutuspiirkonnas. Teie seade ei suuda alati tuvastada, kas ühendus on turvaline,

kui keegi püüab seda imiteerida.
Kui seade ei suuda tuvastada, kas ühendus on turvaline, saate oma Xperia™ seadmelt

märguande ja peate vajaduse korral selle käsitsi avama, enne kui usaldusväärne seade

saab seda avatuna hoida.

Bluetooth®-i ühenduse kasutuspiirkond oleneb nt teie seadme mudelist, ühendatud

Bluetooth®-seadmest ja teie keskkonnast. Neist teguritest olenevalt võivad Bluetooth®-

ühendused toimida kuni 100 meetri raadiuses.

Ühenduse loomine usaldusväärsete kohtadega

Kui usaldusväärsete kohtade funktsioon on seadistatud, lülitatakse teie Xperia™ seadme

lukustuskuva määratud usaldusväärses kohas viibimise ajaks välja. Selle funktsiooni

toimimiseks peab seade olema Internetti ühendatud – eelistatavalt Wi-Fi-võrgu kaudu –

ning seadmel peab olema lubatud kasutada teie hetkeasukohta.
Usaldusväärsete kohtade funktsiooni seadistamiseks veenduge kõigepealt, et teie

seadmes oleks lubatud suure täpsusega asukoharežiim või akusäästlik asukoharežiim,

enne kui hakkate kodu või kohandatud asukohta lisama.

Usaldusväärse asukoha täpsed mõõtmed on hinnangulised ja võivad ulatuda teie kodu või

muu usaldusväärseks asukohaks märgitud paiga füüsilistest seintest kaugemale. Selle

funktsiooniga saab hoida seadet lukustusest vabana kuni 80 meetri raadiuses. Samuti

arvestage sellega, et asukohasignaale on võimalik kopeerida ja manipuleerida. Isikul, kellel on

juurdepääs vastavale eritehnikale, on võimalik teie seade avada.

16

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Kodu asukoha lisamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja puudutage valikuid

Seaded > Asukoht ning puudutage seejärel

asukohateenuste lubamiseks liugurit.

3

Puudutage valikut

Režiim, seejärel valige asukoharežiim Väga täpne või Aku

säästmine.

4

Koputage kuval

Avakuva valikut .

5

Otsige üles ja koputage

Seaded > Lukustuskuva ja turve > Smart Lock >

Usaldusväärsed kohad > Avakuva.

6

Soovitud asukoha sisestamiseks sisestage otsinguribale aadress. Teie seade otsib

sisestatud asukohta.

Kodu asukoha muutmine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Asukoht ning puudutage seejärel asukohateenuste

lubamiseks liugurit.

3

Puudutage valikut

Režiim, seejärel valige asukoharežiim Väga täpne või Aku

säästmine.

4

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

5

Otsige üles ja valige

Seaded > Lukustuskuva ja turve > Smart Lock >

Usaldusväärsed kohad.

6

Valige oma kodu asukoht.

7

Puudutage valikut

Muuda.

8

Sisestage otsinguribale asukoht, mida soovite kasutada oma kodu asukohana.

Kui teiega samal aadressil on teisi hooneid, võite lisada kohandatud asukohana oma kodu

tegeliku asukoha hoonete kompleksis.

Kodu asukoha eemaldamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja koputage

Seaded > Lukustuskuva ja turve > Smart Lock >

Usaldusväärsed kohad > Avakuva.

3

Koputage valikut

Muuda > .

Kohandatud asukohtade kasutamine

Mis tahes koha saab määrata usaldusväärse, kohandatud asukohana, kus teie seadet ei

lukustata.

Kohandatud asukoha lisamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja puudutage valikuid

Seaded > Asukoht ning puudutage seejärel

asukohateenuste lubamiseks liugurit.

3

Puudutage valikut

Režiim, seejärel valige asukoharežiim Väga täpne või Aku

säästmine.

4

Koputage kuval

Avakuva valikut .

5

Otsige üles ja koputage

Seaded > Lukustuskuva ja turve > Smart Lock >

Usaldusväärsed kohad.

6

Koputage valikut

Lisa usaldusväärne koht.

7

Oma hetkeasukoha kasutamiseks kohandatud asukohana koputage valikut

Vali

see asukoht.

8

Teise võimalusena võite mõne muu asukoha sisestamiseks koputada ikooni ja

sisestada aadressi. Teie seade otsib sisestatud asukohta. Soovitatud aadressi

kasutamiseks koputage seda.

9

Asukoha täpsemaks määramiseks koputage aadressi kõrval asuvat tagasinoolt ja

lohistage asukohta märkiv nööpnõelakujutis soovitud asukohta. Seejärel koputage

valikut

Vali see asukoht.

17

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Kohandatud asukoha muutmine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja puudutage valikuid

Seaded > Asukoht ning puudutage seejärel

asukohateenuste lubamiseks liugurit.

3

Puudutage valikut

Režiim, seejärel valige asukoharežiim Väga täpne või Aku

säästmine.

4

Koputage kuval

Avakuva valikut .

5

Otsige üles ja koputage

Seaded > Lukustuskuva ja turve > Smart Lock >

Usaldusväärsed kohad.

6

Valige asukoht, mida soovite muuta.

7

Koputage valikut

Muuda aadressi.

8

Muu asukoha sisestamiseks võite koputada ikooni ja sisestada aadressi. Teie

seade otsib sisestatud asukohta. Soovitatud aadressi kasutamiseks koputage

seda.

9

Asukoha täpsemaks määramiseks puudutage aadressi kõrval olevat tagasinoolt ja

lohistage siis asukohta märkiv nööpnõela kujutis soovitud asukohta. Seejärel

puudutage valikut

Vali see asukoht.

Kohandatud asukoha kustutamine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja puudutage valikuid

Seaded > Asukoht ning puudutage seejärel

asukohateenuste lubamiseks liugurit.

3

Puudutage valikut

Režiim, seejärel valige asukoharežiim Väga täpne või Aku

säästmine.

4

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

5

Otsige üles ja puudutage valikuid

Seaded > Lukustuskuva ja turve > Smart Lock

>

Usaldusväärsed kohad.

6

Valige asukoht, mille soovite kustutada.

7

Puudutage valikut

Kustuta.