Sony Xperia Z3 Plus Dual - Mitme SIM-kaardi kasutamine

background image

Mitme SIM-kaardi kasutamine

Seadmes saab kasutada ühte või kahte SIM-kaarti. Seade võtab vastu saabuvat teavet

mõlema SIM-kaardi kaudu ja saate valida, millist numbrit väljuva side jaoks kasutada.

Enne mõlema SIM-kaardi kasutamist peate need lubama ja valima SIM-kaardi, mis

käsitleb andmeliiklust.
Saate edastada 1. SIM-kaardile tulevaid kõnesid 2. SIM-kaardile, kui 1. SIM-kaart pole

kättesaadav (ja vastupidi). Seda funktsiooni nimetatakse kahe SIM-kaardi

kättesaadavuseks. See tuleb käsitsi lubada. Vaadake teemat

Kõnede edastamine

lehel 80.

Kahe SIM-kaardi kasutamise lubamine ja keelamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja

Seaded > Kaks SIM-kaarti.

3

SIM-kaartide lubamiseks või keelamiseks koputage liugureid

SIM1 ja SIM2.

SIM-kaardi ümbernimetamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Kaks SIM-kaarti.

3

Valige SIM-kaart ja sisestage sellele uus nimi.

4

Koputage valikut

OK.

Andmeliiklusega tegeleva SIM-kaardi valimine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Kaks SIM-kaarti > Mobiilandmeside.

3

Valige andmeliikluseks kasutatav SIM-kaart.

Kiiremaks andmeühenduseks valige SIM-kaart, mis toetab kõige kiiremat mobiilsidevõrku (nt

3G või LTE).