Sony Xperia Z3 Plus Dual - Teadaanded

background image

Teadaanded

Teadaanded teavitavad teid sündmustest (nt uued sõnumid ja kalendri teadaanded ning

samuti pooleliolevad tegevused (nt failide allalaadimised)). Teadaanded kuvatakse

järgmistes kohtades.

Olekuriba

Teadaannete paneel

Lukustuskuva

Teavituspaani avamine või sulgemine

1

Teavituspaani avamiseks lohistage olekuriba allapoole või lihtsalt topeltpuudutage

seda.

2

Teavituspaani sulgemiseks lohistage või nipsake paani ülespoole.

Pärast teavituspaani avamist pääsete ligi kiirseadete paanile, kui lohistate olekuriba uuesti

allapoole.

Teadaandega seotud toimingute tegemine teavituspaanil

Puudutage teadaannet.

Saate otse teavituspaanilt vastata vestlussõnumitele või e-kirjadele. Teadaannete seadete

muutmiseks lihtsalt nipsake teadaandel vasakule või paremale ning puudutage seejärel ikooni

.

Teadaannete paneelilt teadaande kõrvaldamine

Nipsake teadaanne vasakule või paremale.

Kõiki teadaandeid ei saa kõrvaldada.

33

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Teavituspaanil oleva teadaande laiendamine

Lihtsalt puudutage teadaannet, et seda laiendada ja selle kohta rohkem teavet

näha, ilma et peaksite selleks rakendust avama.

Kõik teadaanded ei ole laiendatavad.

Kõikide teadaannete eemaldamine teavituspaanilt

Puudutage valikut

TÜHJENDA KÕIK.

Teadaandega seotud toimingute tegemine lukustuskuval

Topeltkoputage teadaannet.

Teadaande eemaldamine lukustuskuvalt

Nipsake teadaanne vasakule või paremale.

Teadaande laiendamine lukustuskuval

Lohistage teadaanne allapoole.

Kõik teadaanded pole laiendatavad.

Lukustuskuva teadaannete haldamine

Märguande kogu sisu

kuvamine

Saate kuvada kõik teadaanded lukustuskuval. Pidage meeles, et kui seade on

sisselülitatud, on kogu sisu (sh sissetulevate e-kirjade ja vestluste sisu) lukustuskuval

nähtav seni, kuni te pole määranud konkreetsete rakenduste seadeks

Peida tundlik

sisu (Delikaatne) seadete menüüs Rakenduse märguanded (Rakenduste

teadaanded).

Märguande tundliku

sisu peitmine

Et seade oleks saadaval, peab ekraanilukuna olema häälestatud PIN-kood, parool

või muster. Delikaatsete teadaannete saabumisel kuvatakse lukustuskuval teade

Sisu on peidetud (Sisu on peidetud). Näiteks kui saate teadaande sissetuleva e-kirja

või vestluse kohta, pole selle sisu lukustuskuval nähtav.

Ära kuva

märguandeid üldse

Lukustuskuval ei kuvata ühtegi teadaannet.

Lukustuskuval kuvatavate teadaannete valimine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Teadaanded.

3

Puudutage ikooni ja seejärel valikut

Lukustuskuval.

4

Tehke valik.

Teadaanded jäävad lukustuskuvale seniks, kuni te need nipsamisega tühistate. Selle

funktsiooni lubamiseks puudutage liugurit

Säilita teatised lukustuskuval.

Rakenduse teadaannete taseme määramine

Keela kõik

Võimaldab keelata valitud rakenduse teadaanded.

Helid ja vibratsioonid väljas Võimaldab saada teadaandeid, kuid ilma heli, värina või pisieelvaateta.

Ainult prioriteetsed segajad Võimaldab saada teadaandeid valitud rakenduselt, isegi kui režiimi Mitte segada

seadistuseks on määratud Ainult prioriteetsed.

34

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Rakenduse teadaannete taseme määramine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Teadaanded.

3

Valige soovitud rakendus.

4

Teadaandeseadete kohandamiseks puudutage liugureid.

Märgutuli

Märgutuli teavitab teid aku laetuse olekust ja muudest sündmustest. Näiteks vilkuv valge

tuli teavitab uuest sõnumist või vastamata kõnest. Märgutuli lubatakse vaikimisi, kuid

seda saab keelata käsitsi.

Kui märgutuli on keelatud, süttib see ainult aku laetuse olekuga seotud hoiatuse korral (nt kui

aku laetuse tase on madalam kui 15%).

Märgutule lubamine või keelamine

1

Puudutage avakuval ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Teadaanded > .

3

Funktsiooni lubamiseks või keelamiseks puudutage jaotise

Märgutuli kõrval olevat

liugurit.