Sony Xperia Z3 Plus Dual - Rakenduste vahel navigeerimine

background image

Rakenduste vahel navigeerimine

Rakenduste vahel navigeerimiseks kasutage navigeerimisklahve ja viimati kasutatud

rakenduste akent, mis võimaldab viimati kasutatud rakenduste vahel hõlpsalt valida.

Navigeerimisklahvid on avakuvaklahv, tagasivõtuklahv ja viimati kasutatud rakenduste

klahv. Samuti saate ekraanil korraga avada kaks rakendust, kui kasutate tükeldatud kuva

režiimi ning rakendus toetab mitme akna funktsiooni. Mõned rakendused suletakse, kui

vajutate väljumiseks avakuvaklahvi , kuid mõned rakendused jätkavad taustal tööd või

peatatakse. Kui rakendus on peatatud või töötab taustal, saate rakenduse uuesti avades

jätkata sealt, kuhu viimati jäite.

1

Minirakendused – minirakenduste akna avamine

2

Tühjenda kõik – saate sulgeda kõik hiljuti kasutatud rakendused

26

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

3

Hiljuti kasutatud rakenduste aken – saate avada mõne hiljuti kasutatud rakenduse

4

Hiljuti kasutatud rakenduste klahv – saate avada hiljuti kasutatud rakenduste akna

5

Avakuvaklahv – saate rakendusest väljuda ja naasta avakuvale

6

Tagasivõtuklahv – saate minna rakenduses eelmisele kuvale või rakenduse sulgeda

Viimati kasutatud rakenduste akna avamine

Vajutage .

Kiire valimine viimati kasutatud rakenduste vahel

Vajutage kiiresti kaks korda .

Kõigi hiljuti kasutatud rakenduste sulgemine

Puudutage ja seejärel valikut

TÜHJENDA KÕIK.

Menüü avamine rakenduses

Vajutage rakenduses klahvi .

Menüü ei ole kasutatav kõikides rakendustes.

Tükeldatud kuva režiim

Tükeldatud kuva režiim võimaldab vaadata kaht rakendust korraga, näiteks kui soovite

näha oma e-posti sisendkausta ja veebibrauserit samal ajal.

1 Rakendus 1 ülemises aknas

2 Tükeldatud kuva piir – saate lohistada akende suuruse muutmiseks

3 Rakendus 2 ülemises aknas

4 Tükeldatud kuva klahv – saate valida mõne hiljuti kasutatud rakenduse

5 Avakuvaklahv – saate naasta avakuvale

6 Tagasivõtuklahv – saate minna rakenduses eelmisele kuvale või rakenduse sulgeda

Kõik rakendused ei toeta tükeldatud kuva režiimi.

Tükeldatud kuva režiimi kasutamine

1

Veenduge, et need kaks rakendust, mida soovite kasutada tükeldatud kuva

režiimis, oleks avatud ja töötaks taustal.

2

Avage rakendus, mida soovite tükeldatud kuva režiimis kasutada, ja hoidke siis

pikalt . Rakendus määratakse tükeldatud kuva esimesse ossa.

3

Valige pisipildiloendist teine soovitud rakendus.

4

Kui soovite tükeldatud kuva akende suurust muuta, lohistage keskel olevat

tükeldatud kuva piiri.

5

Tükeldatud kuva režiimist väljumiseks puudutage pikalt ikooni , kui tükeldatud

kuva aknad on ekraanil.

27

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.