Sony Xperia Z3 Plus Dual - Otseteed ja kaustad

background image

Otseteed ja kaustad

Otseteede ja kaustade abil saate hallata rakendusi ja hoida avakuva korras.

30

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

1

Rakendusele juurdepääs otsetee abil

2

Rakendusi sisaldavale kaustale juurdepääsemine

Avakuvale rakenduse otsetee lisamine

1

Puudutage pikalt kuva

Avakuva tühja ala.

2

Kohandusmenüüs koputage valikuid

Vidinad > Otseteed.

3

Sirvige loendit ja valige soovitud rakendus. Valitud rakendus lisatakse kuvale

Avakuva.

Objekti teisaldamine avakuval

Puudutage objekti pikalt, kuni seade hakkab värisema, siis lohistage objekt uude

asukohta.

Objekti eemaldamine avakuvalt

Puudutage objekti pikalt, kuni seade väriseb, seejärel lohistage see ekraani

ülaosas ikoonile

Avakuvalt eemaldamine.

Kausta loomine avakuval

Puudutage pikalt rakenduse ikooni või otseteed, kuni seade hakkab värisema,

seejärel lohistage see teise rakenduse ikooni või otsetee kohale.

Objektide lisamine avakuva kausta

Puudutage objekti pikalt, kuni seade hakkab värisema, siis lohistage objekt kausta.

Kausta ümbernimetamine avakuval

1

Kausta avamiseks koputage sellele.

2

Välja

Kausta nimi kuvamiseks koputage kausta tiitliriba.

3

Sisestage kausta uus nimi ja koputage nuppu

Valmis.