Sony Xperia Z3 Plus Dual - Ekraani salvestamine

background image

Ekraani salvestamine

Saate kasutada ekraani salvestamise funktsiooni videote jäädvustamiseks seadme

ekraanil toimuvast. See funktsioon on kasulik näiteks õpetuste loomisel või seadmes

mängu mängimisest video jäädvustamisel. Jäädvustatud videoklipid salvestatakse

automaatselt albumisse.

Salvestuskuva akna ülevaade

1

Kuvasalvestusakna minimeerimine/taastamine

2

Kuvasalvestus

3

Kuvasalvestus, kui esikaamera on aktiveeritud

4

Kuvasalvestus heliga/helita

5

Juurdepääs kuvasalvestusseadetele

6

Kuvasalvestusakna sulgemine

Kuvasalvestus

1

Vajutage pikalt toitenuppu, kuni kuvatakse viibaaken.

2

Koputage valikut .

3

Pärast kuvasalvestusakna avanemist valige . Kuvasalvestusfunktsioon käivitub ja

kuvatakse taimerinupp.

4

Salvestamise lõpetamiseks koputage taimerit ja seejärel ikooni .

32

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Ekraani salvestamine, kui esikaamera on aktiveeritud

1

Kui ekraani salvestamise aken avaneb, koputage valikul . Avanevas aknas

kuvatakse esikaamera pildinäidik.

2

Esikaamera abil ekraani ja video salvestamise alustamiseks koputage valikul .

3

Salvestamise lõpetamiseks koputage taimerinupul ja seejärel valikul .

4

Esikaamera pildinäidiku akna sulgemiseks koputage valikul .

Uusimate kuvasalvestiste vaatamine

1

Teavituspaani kuvamiseks koputage kaks korda olekuriba.

2

Koputage kuvasalvestisele.

Kuvasalvestisi saate vaadata ka rakenduses Album.