Sony Xperia Z3 Plus Dual - Avakuva

background image

Avakuva

Avakuva on teie seadme kasutamise alguspunkt. Seda võib võrrelda arvuti töölauaga.

Avakuval võib olla kuni kakskümmend paani, mille kuva on suurem kui ekraan. Avakuva

paanide arvu tähistavad punktid avakuva alaosas. Esiletõstetud punkt näitab praegu

kuvatavat paani.

24

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

1

Tere tulemast kasutama Xperia™ vidinat – puudutage vidinat selle avamiseks ja valige siis soovitud

toiming, näiteks sisu kopeerimine vanast seadmest või Xperia™ teenuste häälestamine.

2

Punktid – tähistavad avakuva paanide arvu.

Avakuva avamine

Vajutage nuppu .

Avakuva sirvimine

Avakuva paanid

Avakuvale saate uusi paane lisada (kuni kakskümmend paani) ja sealt paane kustutada.

Samuti saate määrata paani, mida soovite kasutada avakuva põhipaanina.

Paani määramine avakuva põhipaaniks

1

Puudutage avakuval pikalt suvalist ala, kuni seade vibreerib.

2

Nipsake vasakule või paremale, et liikuda paanile, mille soovite määrata avakuva

põhipaaniks, ning puudutage seejärel ekraani vasemas ülanurgas ikooni .

Kui Google’i otsing ja Google Now on lubatud, on kõige vasakpoolsem paan määratud nende

teenuste jaoks ning vasakule rohkem paane lisada ei saa. Lisateavet leiate jaotisest

Google’i

otsing ja Google Now

lk 135.

25

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Paani lisamine avakuvale

1

Puudutage avakuval pikalt suvalist ala, kuni seade vibreerib.

2

Libistage paane paremale või vasakule ja koputage seejärel valikut .

Kui Google’i otsing ja Google Now on lubatud, on kõige vasakpoolsem paan määratud nende

teenuste jaoks ning vasakule rohkem paane lisada ei saa. Lisateavet leiate jaotisest

Google’i

otsing ja Google Now

lk 135.

Paani kustutamine avakuvalt

1

Puudutage pikalt avakuval mõnda ala, kuni seade väriseb.

2

Libistage vasakul või paremal paanini, mille soovite kustutada. Seejärel koputage

paani parempoolses ülanurgas valikut .

Avakuva seaded

Rakenduse keelamine või desinstallimine avakuval

Eelinstallitud rakenduse keelamine kustutab kõik andmed, kuid rakendust saab uuesti lubada,

kui valite

Seaded > Rakendused. Täielikult saab desinstallida ainult allalaaditud rakendusi.

1

Puudutage avakuval pikalt suvalist ala, kuni seade vibreerib.

2

Paanide sirvimiseks nipsake vasakule või paremale. Kõik rakendused, mida saab

keelata või desinstallida, on tähistatud ikooniga .

3

Puudutage rakendust ja seejärel valikut

KEELA, kui rakendus oli teie seadmesse

eelinstallitud, või valikut

OK, kui rakendus oli alla laaditud.

Avakuva ikoonide suuruse kohandamine

1

Puudutage pikalt avakuval mõnda ala, kuni seade väriseb. Seejärel koputage

ikooni .

2

Valige

Ikooni suurus ja seejärel tehke valik.