Sony Xperia Z3 Plus Dual - Sõnumside seaded

background image

Sõnumside seaded

Sõnumiteadaannete seadete muutmine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut , seejärel leidke ja koputage valikut .

2

Koputage ikooni ja seejärel valikut

Seaded.

3

Teadaande heli määramiseks koputage valikut

Märguandeheli, seejärel tehke

soovitud valik või koputage ikooni valige seadmesse salvestatud muusikafail.

4

Kinnitamiseks koputage valikut

Valmis.

5

Täiendavate märguandeseadete kohandamiseks koputage liugureid.

Väljuvate sõnumite edastusraportite lubamine või keelamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut , seejärel leidke ja koputage valikut .

2

Koputage ikooni ja seejärel valikut

Seaded.

3

Koputage liugurit

Edastusraport, et funktsioon lubada või keelata.

Kui edastusraportid on sisse lülitatud, kuvatakse edukalt edastatud sõnumites linnukest.