Sony Xperia Z3 Plus Dual - Sõnumite lugemine ja saatmine

background image

Sõnumite lugemine ja saatmine

Sõnumsiderakenduses kuvatakse sõnumid vestlustena. See tähendab, et ühele isikule

saadetud ja temalt saadud sõnumid rühmitatakse. MMS-sõnumite saatmiseks peavad

seadmes olema õiged MMS-seaded. Vaadake

Interneti- ja MMS-i seaded

lk-l 50.

Tähemärkide arv, mida saate ühe sõnumiga saata, oleneb operaatorist ja kasutatavast keelest.

Multimeediumsõnumi maksimaalne suurus koos lisatud meediumfailide suurusega sõltub

samuti operaatorist. Lisateavet saate oma võrguoperaatorilt.

1

Vestluste loendisse naasmine

2

Sõnumi saatjale helistamine

3

Lisavalikute kuvamine

4

Saadetud ja vastu võetud sõnumid

5

Lõpetatud sõnumi saatmine

6

Manuste lisamine

Sõnumi koostamine ja saatmine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni , seejärel otsige üles valik ja koputage seda.

2

Koputage valikut .

3

Sisestage adressaadi nimi, telefoninumber või muu kontaktteave, mille olete

adressaadi kohta salvestanud, ja seejärel valige teave kuvatavast loendist. Kui

adressaati pole kontaktiloendis, sisestage adressaadi number käsitsi.

4

Kui soovite saata rühmasõnumi, korrake eelkirjeldatud toimingut, et lisada rohkem

saajaid.

5

Koputage valikut

Kirjutage sõnum ja sisestage sõnumi tekst.

6

Kui soovite lisada manuse, valige sobiv manusevalik.

7

Vastuse saatmiseks koputage üht nuppudest vastavalt sellele, millist SIM-kaarti

soovite kasutada.

Kui väljute sõnumist enne selle saatmist, salvestatakse see mustandina. Vestlus tähistatakse

sõnaga

Mustand.

Vastuvõetud sõnumi lugemine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.

2

Koputage soovitud vestlust.

3

Kui sõnum pole veel alla laaditud, koputage sõnumit.

Kõik vastuvõetud sõnumid salvestatakse vaikimisi seadme mällu.

91

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Sõnumile vastamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.

2

Koputage vestlust, mis sisaldab sõnumit.

3

Sisestage oma vastus ja koputage üht nuppudest vastavalt sellele, millist SIM-

kaarti soovite kasutada.

Sõnumi edastamine

1

Puudutage kuval Avakuva ikooni , seejärel otsige üles valik (E-post) ja koputage

seda .

2

Koputage vestlust, mis sisaldab sõnumit, mille soovite edasi saata.

3

Puudutage pikalt sõnumit, mille soovite edastada, ja koputage valikut

Edasta

sõnum (Edasta sõnum).

4

Sisestage adressaadi nimi, telefoninumber või muu kontaktteave, mille olete

adressaadi kohta salvestanud, ja seejärel valige teave kuvatavast loendist. Kui

adressaati pole kontaktiloendis, sisestage adressaadi number käsitsi.

5

Redigeerige vajaduse korral sõnumit ja seejärel koputage üht nuppudest

vastavalt sellele, millist SIM-kaarti soovite kasutada.

Vastuvõetud sõnumis oleva faili salvestamine

1

Koputage kuval Avakuva ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja koputage seda.

2

Kui sõnum pole veel alla laaditud, koputage sõnumit.

3

Puudutage pikalt faili, mida soovite salvestada. Seejärel tehke soovitud valik.