Sony Xperia Z3 Plus Dual - Helistamine sõnumsidest

background image

Helistamine sõnumsidest

Sõnumi saatjale helistamine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni . Seejärel otsige üles ikoon ja

koputage seda.

2

Koputage vestlust ja ikooni ning seejärel valige SIM-kaart.

Saatja numbri salvestamine kontaktina

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni ja seejärel otsige üles ja puudutage ikooni .

2

Puudutage telefoninumbri kõrval olevat ikooni ja seejärel puudutage käsku

SALVESTA.

3

Valige olemasolev kontakt või puudutage valikut

Uue kontakti loomine.

4

Muutke kontakti teavet ja puudutage valikut

SALVESTA.