Sony Xperia Z3 Plus Dual - Seadme kasutamine auto teabe- ja meelelahutussüsteemiga

background image

Seadme kasutamine auto teabe- ja meelelahutussüsteemiga

Kui ühendate seadme USB-kaabli abil MirrorLink™-i serdiga teabe- ja

meelelahutussüsteemiga, saate sõitmise ajal näiteks navigeerimisrakendust kasutada või

seadmest muusikat kuulata. Kui seade on ühendatud, saate rakendustes navigeerida

auto teabe- ja meelelahutussüsteemi juhtelementidega.

Mõned rakendused ei pruugi MirrorLink™-i ühenduse ajal saadaval olla. Samuti pole

MirrorLink™-i kaudu saadaval kaitstud andmed (nt digitaalteoste autorikaitsega (DRM – Digital

Rights Management) rangelt kaitstud videod).

Seadme ühendamine auto teabe- ja meelelahutussüsteemiga

Ühendage oma seade auto teabe- ja meelelahutussüsteemiga USB-kaabli abil.

Seadme kuva kuvatakse auto teabe- ja meelelahutussüsteemi kuval.

Kui teie seadme ja auto teabe- ja meelelahutussüsteemi vahel ei looda ühendust automaatselt,

peate MirrorLink™-i käsitsi käivitama.

MirrorLink™-i käsitsi käivitamine

1

Veenduge, et teie seade oleks ühendatud USB-kaablit kasutades auto info-

meelelahutussüsteemiga.

2

Koputage kuval

Avakuva valikut .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Seadme ühendus > MirrorLink™.

4

Koputage valikut

Käivita MirrorLink™ ja seejärel valikut OK.

5

Kui ühendust ei õnnestu endiselt luua, koputage valikut

Võrguaadress teise

võrguaadressi määramiseks ja proovige uuesti.