Sony Xperia Z3 Plus Dual - Rakenduste allalaadimine muudest allikatest

background image

Rakenduste allalaadimine muudest allikatest

Kui seadmesse on lubatud rakendusi alla laadida ka muudest allikatest peale Google

Play™, saate rakendusi muudelt veebisaitidelt otse alla laadida. Selleks järgige

asjakohaseid allalaadimisjuhiseid.

Tundmatu või ebausaldusväärse päritoluga rakenduste installimine võib teie seadet kahjustada.

Laadige rakendusi alla üksnes usaldusväärsetest allikatest. Küsimuste või probleemide korral

pöörduge rakendusepakkuja poole.

Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võib ainult omanik (s.t peamine kasutaja) lubada

allalaadimise muudest allikatest peale Google Play™. Omaniku tehtud muudatused mõjutavad

kõiki teisi kasutajaid.

Rakenduste teistelt allikatelt allalaadimise lubamine või keelamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Lukustuskuva ja turve.

3

Koputage liugurit

Tundmatud allikad.

4

Koputage valikut

OK.

Mõni rakendus vajab töötamiseks juurdepääsu seadme andmetele, seadetele ja

mitmesugustele funktsioonidele. Installige ja andke luba vaid usaldusväärsetele rakendustele.

Allalaaditud rakendusele antud lubade vaatamiseks ja nende oleku muutmiseks koputage seda

rakendust valikute

Seaded > Rakendused all.

49

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.