Sony Xperia Z3 Plus Dual - Heli täiustamine

background image

Heli täiustamine

Heli kvaliteedi parendamine ekvalaiseriga

1

Avage muusikamenüü ja koputage seejärel valikuid

Seaded > Heliseaded >

Heliefektid > Ekvalaiser.

2

Heli käsitsi reguleerimiseks lohistage sageduse nuppu üles või alla. Eelseadistatud

arranžeeringu valimiseks puudutage nuppu

arranžeeringu valimiseks ja seejärel

kinnitamiseks nuppu

OK.

101

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Ruumilise heli sisselülitamine

1

Avage muusikamenüü ja koputage seejärel valikuid

Seaded > Heliseaded >

Heliefektid > Ringheli (VPT).

2

Seadete valimiseks libistage vasakule või paremale ja koputage kinnitamiseks

valikut

OK.