Sony Xperia Z3 Plus Dual - Terviseteabe ja hädaabi kontaktteabe lisamine

background image

Terviseteabe ja hädaabi kontaktteabe lisamine

Rakenduses Kontaktid saate lisada ja muuta hädaabiteavet. Saate sisestada teavet oma

tervise kohta (nt allergiad ja kasutatavad ravimid) ning lisaks teavet sugulaste ja sõprade

kohta, kelle poole hädaolukorras pöörduda. Pärast seadistamist pääseb hädaabiteabele

juurde turvalise lukustuskuva kaudu. See tähendab, et isegi kui kuva on lukustatud (nt

PIN-koodi, mustri või parooliga), saavad hädaabi osutajad siiski teie hädaabiteabe kätte.

1

Naasmine kontaktide põhikuvale

2

Lisavalikute kuvamine

3

Terviseteabe ja isiklike andmete ja hädaabi kontaktteabe vahekaart

4

Terviseteave ja isiklikud andmed

Terviseteabe sisestamine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni ning seejärel ikooni .

2

Puudutage ikooni .

3

Muutke soovitud teavet.

88

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Uue hädaabikontakti lisamine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni ja seejärel ikooni .

2

Puudutage ikooni ja seejärel valikuid

KONTAKTID > Kontakti lisamine.

3

Puudutage kontakti, mida soovite kasutada hädaabikontaktina.

Hädaabikontaktil peab olema vähemalt telefoninumber, millel hädaabitöötajad saavad

helistada. Kui teie seade on lukustatud ekraaniluku abil, näevad hädaabitöötajad ainult

hädaabikontakti telefoninumbrit, isegi kui rakendusse Kontaktid on sisestatud ka muud teavet.