Sony Xperia Z3 Plus Dual - Kontaktteabe saatmine

background image

Kontaktteabe saatmine

Visiitkaardi saatmine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni ja seejärel ikooni .

2

Puudutage valikut

MINA.

3

Puudutage ikooni ja seejärel valikut

Jaga.

4

Valige sobiv edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kontakti saatmine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut , seejärel valikut .

2

Koputage selle kontakti nime, kelle üksikasju soovite saata.

3

Koputage ikooni ja seejärel valikut

Jaga.

4

Valige kasutatav edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Mitme kontakti korraga saatmine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni ja seejärel ikooni .

2

Puudutage pikalt mõnda kontakti ja täitke või tühjendage seejärel märkeruudud

nende kontaktide kõrval, mida soovite jagada.

3

Puudutage ikooni ja seejärel valikut

Jaga.

4

Valige sobiv edastusviis ja järgige ekraanile kuvatavaid juhiseid.

Kõikide kontaktide saatmine

1

Koputage kuval

Avakuva ikooni ja seejärel ikooni .

2

Puudutage ikooni ja siis koputage valikuid

Impordi/ekspordi > Jaga kõiki

kontakte, et alustada kõikide kontaktide eksportimist.

3

Lohistage olekuriba allapoole. Kui eksportimine on lõpule viidud, koputage

vastavat teadaannet.

4

Valige sobiv edastusviis ja järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.

89

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.