Sony Xperia Z3 Plus Dual - Kontaktide varundamine

background image

Kontaktide varundamine

Kontaktide varundamiseks võite kasutada sisemälu, mälukaarti või SIM-kaarti. Lisateavet

seadmes olevate kontaktide taastamise kohta leiate teemast

Kontaktide edastamine

lehel 87.

Kõikide kontaktide eksportimine mälukaardile

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni ja seejärel ikooni .

2

Puudutage ikooni ja puudutage seejärel valikuid

Impordi/ekspordi >

Eksportimine SD-kaardile või sisemällu (VCF-faili).

3

Puudutage valikuid >

SD-kaart.

4

Puudutage valikut

SALVESTA.

Kontaktide eksportimine SIM-kaardile

Kui ekspordite kontakte SIM-kaardile, ei pruugita kogu teavet eksportida. Selle põhjuseks on

SIM-kaartide piiratud mälumaht.

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni ja seejärel ikooni .

2

Valige >

Impordi/ekspordi.

3

Valige SIM-kaart.

4

Puudutage valikut

OK.

Kõikide kontaktide eksportimine sisemällu

1

Koputage kuval

Avakuva ikooni ja seejärel ikooni .

2

Puudutage ikooni ja siis koputage valikuid

Impordi/ekspordi > Eksportimine SD-

kaardile või sisemällu (VCF-faili).

3

Koputage valikuid >

Kuva sis. salvestusruum.

4

Koputage ikooni ja seejärel oma seadme mudelinumbrit ikooni kõrval.

5

Valige sihtkaust või koputage lihtsalt valikut

SALVESTA.

90

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.