Sony Xperia Z3 Plus Dual - Pildistamine ja videote salvestamine

background image

Pildistamine ja videote salvestamine

1

Esikaamera objektiiv

2

Esikaamera ja põhikaamera vaheldumisi aktiveerimine

3

Salvestusrežiimi valimine

4

Suumimine (suurendamine ja vähendamine)

5

Kaameranupp – kaamera aktiveerimine / pildistamine / videoklippide salvestamine

6

Fotode ja videote vaatamine

7

Asukoha salvestamine

8

Pildistamine või videote salvestamine

9

Ühe toimingu võrra tagasi liikumine või kaamera sulgemine

10 Salvestusrežiimi seaded

11 Välklambi seaded

Pildistamine lukustatud kuva korral

1

Ekraani aktiveerimiseks vajutage korraks toiteklahvi .

2

Kaamera aktiveerimiseks puudutage pikalt ikooni ja seejärel lohistage seda üles.

3

Pärast kaamera avanemist puudutage ikooni .

Kaamerat on võimalik aktiveerida, kui ekraan on lukus ega ole aktiivne. Selleks vajutage

kaameraklahv lõpuni alla. Pildistamiseks vajutage uuesti.

Pildistamine kaameraklahvi abil

1

Aktiveerige kaamera.

2

Vajutage kaameraklahv lõpuni alla.

Selfi tegemine esikaamera abil

1

Aktiveerige kaamera.

2

Koputage valikut

.

3

Pildistamiseks vajutage kaameraklahvi.

Fotokaamera välgu kasutamine

1

Kui kaamera on avatud, koputage valikut .

2

Valige soovitud välklambi seade.

3

Pildistage.

Suumimisfunktsiooni kasutamine

Kui kaamera on avatud, libistage sõrmed kaameraekraanil laiali või kokku.

Vajutage ülemist või alumist helitugevusklahvi. Selle funktsiooni lubamiseks

koputage valikut ja seejärel koputage valikuid

Veel > Kasuta heli-

tugevusklahvi

105

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Video salvestamine kaameraklahvi kasutades

1

Aktiveerige kaamera.

2

Ikooni

valimiseks nipsake ekraanil.

3

Video salvestamise käivitamiseks vajutage kaameraklahvi.

4

Salvestamise lõpetamiseks vajutage uuesti kaameraklahvi.

Video salvestamine

1

Aktiveerige kaamera.

2

Kui videorežiimi pole valitud, nipsake ikooni

valimiseks ekraanil.

3

Suunake kaamera sellele, mida soovite filmida.

4

Filmimise alustamiseks puudutage ikooni .

5

Filmimise peatamiseks puudutage ikooni . Filmimise jätkamiseks koputage

valikut .

6

Filmimise lõpetamiseks puudutage ikooni .

Pildistamine video salvestamise ajal

Video salvestamise ajal pildistamiseks koputage valikut . Kaamera pildistab

kohe, kui kaameranupu vabastate.

Oma fotode ja videote vaatamine

1

Aktiveerige kaamera ja koputage foto või video vaatamiseks pisipilti.

2

Fotode ja piltide vaatamiseks libistage sõrme vasakule või paremale.

Foto või video kustutamine

1

Leidke foto või video, mille soovite kustutada.

2

Tööriistariba kuvamiseks koputage ekraani.

3

Koputage valikut .

4

Koputage kinnitamiseks valikut

KUSTUTA.