Sony Xperia Z3 Plus Dual - Wi-Fi

background image

Wi-Fi

Wi-Fi-ühenduse abil saate surfata Internetis, laadida alla rakendusi ning saata ja vastu

võtta e-kirju. Kui loote ühenduse mõne Wi-Fi-võrguga, jätab teie seade selle võrgu

meelde ja loob sellega automaatselt ühenduse, kui järgmine kord selle võrgu levialas

olete.
Mõne Wi-Fi-võrgu kasutamiseks peate eelnevalt vastaval veebilehel sisse logima.

Lisateabe saamiseks pöörduge Wi-Fi-võrgu administraatori poole.
Saadaolevad Wi-Fi-võrgud võivad olla avatud või turvatud.

Avatud võrku tähistab ikoon , mis kuvatakse Wi-Fi-võrgu nime kõrval.

Turvatud võrku tähistab ikoon , mis kuvatakse Wi-Fi-võrgu nime kõrval.

Mõnda Wi-Fi-võrku ei kuvata saadaolevate võrkude loendis, kuna need võrgud ei edasta oma

võrgunime (SSID-d). Kui teate sellise võrgu nime, saate selle saadaolevate Wi-Fi-võrkude

loendisse käsitsi lisada.

Wi-Fi sisse- ja väljalülitamine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Wi-Fi.

3

Funktsiooni Wi-Fi lubamiseks või keelamiseks puudutage liugurit.

Funktsiooni Wi-Fi lubamiseks võib kuluda mõni sekund.

Ühenduse loomine Wi-Fi-võrguga

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja koputage

Seaded > Wi-Fi.

3

Puudutage liugurit, et Wi-Fi sisse lülitada. Kuvatakse kõik saadaolevad Wi-Fi-

võrgud.

4

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomiseks koputage seda. Turvatud võrgu korral

sisestage selle parool. Kui ühendus on loodud, kuvatakse olekuribal ikoon .

Saadaolevate võrkude otsimiseks koputage ikooni ja seejärel valikut

Värskenda. Kui teil ei

õnnestu Wi-Fi-võrguga ühendust luua, vaadake asjakohaseid näpunäiteid tõrkeotsinguks

aadressil

www.sonymobile.com/support/

.

51

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Wi-Fi-võrgu käsitsi lisamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja koputage

Seaded > Wi-Fi.

3

Kerige alla ja koputage üksuste loendi lõpus olevat ikooni .

4

Sisestage teave

Võrgu nimi (SSID) kohta.

5

Turbetüübi valimiseks puudutage välja

Turve.

6

Vajaduse korral sisestage parool.

7

Täpsema valiku (nt puhverserveri ja IP seadete) redigeerimiseks valige

Täpsemad

valikud ja redigeerige neid soovitud viisil.

8

Koputage valikut

SALVESTA.

Võrgunime (SSID) ja parooli saamiseks pöörduge Wi-Fi-võrgu administraatori poole.

Wi-Fi -võrgu signaali tugevuse suurendamine

Wi-Fi-võrgu signaali vastuvõtu parandamiseks on mitu võimalust.

Liigutage seade Wi-Fi-pääsupunktile lähemale.

Liigutage Wi-Fi-pääsupunkt eemale kõikidest võimalikest takistustest või häirijatest.

Ärge katke kinni seadme Wi-Fi-antenni ala (joonisel esile tõstetud ala).

Wi-Fi seaded

Kui olete Wi-Fi-võrguga ühenduse loonud või läheduses on saadaval Wi-Fi-võrgud, on

teil võimalik vaadata nende võrkude olekut. Samuti saate lubada valiku, et seade annaks

teile märku, kui tuvastatakse avatud Wi-Fi-võrk.

Wi-Fi-võrgu teadaannete lubamine või keelamine

1

Lülitage Wi-Fi sisse, kui see pole veel sisse lülitatud.

2

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Wi-Fi.

4

Puudutage ikooni ja seejärel liugurit

Võrguteadaanne.

Ühendatud Wi-Fi-võrgu üksikasjaliku teabe vaatamine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Wi-Fi.

3

Puudutage seda Wi-Fi-võrku, millega on parajasti ühendus. Kuvatakse üksikasjalik

võrguteave.

Wi-Fi -võrgu unerežiimi reeglite lisamine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Wi-Fi.

3

Puudutage ikooni ja seejärel valikut

WiFi on unerežiimi ajal sees.

4

Tehke valik.

52

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Seadme MAC-aadressi leidmine

1

Koputage kuval

Avakuva ikooni .

2

Leidke ja koputage valikuid

Seaded > Wi-Fi.

3

Koputage valikut .

MAC-aadress kuvatakse loendis.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup™) on juhtmeta võrguühenduse standard, mis aitab teil luua

turvalisi juhtmeta võrguühendusi. WPS-iga on andmeturbe protokolli Wi-Fi Protected

Access® (WPA) kasutamine oma koduvõrgu kaitsmiseks imelihtne. Samuti saate lisada

olemasolevasse võrku uue seadme, ilma et peaksite sisestama pikki paroole.
Kasutage WPS-i aktiveerimiseks ühte meetodit järgmistest:

nupule vajutamise meetod – lihtsalt vajutage WPS-toega seadme (nt ruuteri) küljes olevat

nuppu;

PIN-koodi sisestamise meetod – teie telefon loob juhusliku PIN-koodi (tuvastamiskoodi),

mille te sisestate WPS-toega seadmes.

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine WPS-i nupu abil

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Wi-Fi.

3

Lülitage funktsioon Wi-Fi sisse, kui see pole veel sisse lülitatud.

4

Puudutage ikooni , valige

Veel funktsioone > WPS-nupp ning vajutage seejärel

WPS-toega seadme WPS-i nuppu.

Wi-Fi-võrguga ühenduse loomine WPS-i PIN-koodi abil

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Wi-Fi.

3

Lülitage funktsioon Wi-Fi sisse, kui see pole veel sisse lülitatud.

4

Puudutage valikuid >

Veel funktsioone > WPS-i PIN-koodi kirje.

5

Sisestage oma seadmes kuvatav PIN-kood WPS-toega seadmesse.