Sony Xperia Z3 Plus Dual - Mobiilsidevõrkude valimine

background image

Mobiilsidevõrkude valimine

Seade toetab kahe erineva võrgu korraga kasutamist. Kui seadmesse on sisestatud kaks

SIM-kaarti, saate valida järgmiste võrgurežiimi kombinatsioonide vahel.

Üks WCDMA-võrk

Üks GSM-võrk

Üks WCDMA- ja üks GSM-võrk

Üks LTE-, üks WCDMA- ja üks GSM-võrk
Iga SIM-kaardi puhul saate määrata oma seadme lülituma automaatselt

mobiilsidevõrkude vahel sõltuvalt sellest, millised mobiilsidevõrgud teie asukohas

saadaval on. Saate oma telefoni määrata kasutama kummagi SIM-kaardi puhul kindlat

tüüpi mobiilsidevõrku, näiteks WCDMA või GSM.
Olekuribal kuvatakse erinevad olekuikoonid olenevalt selle võrgu tüübist või režiimist,

millega olete ühendatud. Lisateavet selle kohta, kuidas erinevad olekuikoonid välja

näevad, leiate lehe

Olekuikoonid

jaotisest 35.

Võrgurežiimi valimine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Rohkem > Mobiilivõrgud.

3

Valige SIM-kaart.

4

Koputage valikut

Eelistatud võrgutüüp ja valige seejärel võrgurežiim.

Muu võrgu käsitsi valimine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Rohkem > Mobiilivõrgud.

3

Valige SIM-kaart.

4

Koputage valikut

Võrguoperaatorid.

5

Koputage ikooni

Otsingurežiim ja seejärel ikooni Käsitsi.

6

Valige võrk.

Kui valite võrgu käsitsi, ei otsi seade muid võrke ka siis, kui väljute käsitsi valitud võrgu

levialast.

Võrgu automaatse valimise aktiveerimine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Rohkem > Mobiilivõrgud.

3

Valige SIM-kaart.

4

Koputage valikut

Võrguoperaatorid.

5

Koputage ikooni

Otsingurežiim ja seejärel ikooni Automaatne.