Sony Xperia Z3 Plus Dual - Andmesidekasutuse hoidmine kontrolli all

background image

Andmesidekasutuse hoidmine kontrolli all

Teil on võimalik jälgida andmete hulka, mida teie seade on kindlaksmääratud perioodi

jooksul mobiilandmeside või Wi-Fi-ühenduse kaudu saatnud või vastu võtnud. Näiteks

saate vaadata üksikute rakenduste andmesidekasutust. Mobiilandmeside ühenduse

54

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

kaudu edastatavate andmete jaoks saate määrata andmesidekasutuse hoiatused ja

piirangud, et vältida lisatasusid.

Mitme kasutajaga seadme kasutamisel võib ainult omanik (s.t peamine kasutaja)

andmesidekasutuse seadeid kohandada. Andmesidekasutuse seadistamine võib aidata teil

andmesidekasutust paremini kontrolli all hoida, kuid ei välista tingimata lisakulutusi.

Andmesidekasutuse vähendamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja koputage

Seaded > Andmesidekasutus > Andmemahu säästja.

3

Mobiilandmesidevõrgu ühenduse lubamiseks valige SIM-kaart.

4

Funktsiooni lubamiseks või keelamiseks puudutage liugurit.

Andmeside sisse- või väljalülitamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja koputage

Seaded > Andmesidekasutus.

3

Andmeside sisse- või väljalülitamiseks koputage liugurit

Mobiilandmeside.

Kui andmeside on välja lülitatud, saab seade endiselt luua Wi-Fi- ja Bluetooth®-ühenduse.

Andmesidekasutuse hoiatuse määramine

1

Veenduge, et mobiilandmeside ühendus oleks sisse lülitatud.

2

Koputage kuval

Avakuva valikut .

3

Otsige üles ja koputage

Seaded > Andmesidekasutus > Arveldustsükkel.

4

Hoiatustaseme määramiseks puudutage valikut

Andmemahu hoiatus, sisestage

andmeside mahu piir ja puudutage valikut

MÄÄRA. Kui andmeside maht jõuab

teie määratud tasemeni, kuvatakse hoiatusteade.

Mobiilandmeside piirangu määramine

1

Veenduge, et mobiilandmeside ühendus oleks sisse lülitatud.

2

Koputage kuval

Avakuva valikut .

3

Otsige üles ja koputage

Seaded > Andmesidekasutus.

4

Puudutage jaotise

Andmemahupiirangu määramine kõrval olevat liugurit.

Kui kasutatud mobiilandmeside maht jõuab määratud piirini, lülitatakse seadme

mobiilandmeside ühendus automaatselt välja.

Rakenduste andmesidekasutuse kontrollimine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Rakendused.

3

Puudutage rakendust, mida soovite kontrollida, ja puudutage seejärel valikut

Andmesidekasutus.

Kui muudate rakenduste andmesidekasutuse seadeid, võib see mõjutada rakenduste tööd.

Andmesidekasutuse kontrollimine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Andmesidekasutus.

3

Mobiilandmeside ühenduse kaudu edastatud andmete mahu kohta teabe

saamiseks otsige üles ja valige

Mobiilse andmeside kasutus.

4

Wi-Fi-ühenduse kaudu edastatud andmete mahu kohta teabe saamiseks

puudutage valikut

WiFi andmekasutus.