Sony Xperia Z3 Plus Dual - Nutikas helistamine

background image

Nutikas helistamine

Kui lülitate sisse nutika helistamise funktsiooni, saate sissetulevaid kõnesid hallata ilma

ekraani puudutamata. Kui see on aktiveeritud, saate kõnesid hallata järgmiselt.

Vastamine: asetage seade kõrva juurde.

Keeldumine: raputage seadet.

Helina väljalülitamine: keerake seadme esikülg allapoole.

Nutika kõnehalduse sisselülitamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Kõne.

3

Valige SIM-kaart.

4

Koputage valikut

Nutikas kõnehaldus.

5

Koputage liugurit jaotises

Nutikas kõnehaldus.