Sony Xperia Z3 Plus Dual - Mitu kõnet

background image

Mitu kõnet

Kui olete telefonis aktiveerinud koputuse, saate samaaegselt hallata mitut kõnet. Kui

koputus on aktiveeritud, teavitatakse teid teise kõne vastuvõtmisest piiksuga.

Mobiilandmeside on kõnede ajal keelatud. E-post, Internet ja suhtlusvõrgustiku rakendused

toimivad, kui on loodud ühendus Wi-Fi-võrguga.

Koputuse sisse- ja väljalülitamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Kõne.

3

Valige SIM-kaart.

4

Koputage valikut

Lisaseaded.

5

Koputuse sisse- või väljalülitamiseks koputage valikut

Koputus.

Teise kõne vastuvõtmine ja käimasoleva kõne ootelepanek

1

Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage paremale.

2

Koputage valikut

Pane kõne ootele.

Teisest kõnest keeldumine

Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, lohistage ikooni vasakule.

Teise kõne tegemine

1

Koputage käimasoleva kõne ajal ikooni . Kuvatakse kõnelogi.

2

Valimisklahvistiku kuvamiseks valige .

3

Sisestage vastuvõtja number ja koputage nuppu . Esimene kõne pannakse

ootele.

Kõnede vahetamine

Järgmise kõne aktiveerimiseks ja praeguse kõne ootelepanekuks koputage valikut

Ootel.