Sony Xperia Z3 Plus Dual - Kõnelogi kasutamine

background image

Kõnelogi kasutamine

Kõnelogis saate vaadata vastamata kõnesid SIM-kaardiga või SIM-kaardiga , mis

näitab, millisele SIM-kaardile kõne oli suunatud. Samuti saate vaadata vastuvõetud

kõnesid ja tehtud kõnesid .

Kõnelogi avamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Leidke valik ja koputage seda.

Vastamata kõnede vaatamine

1

Vastamata kõne korral kuvatakse olekuribal ikoon . Lohistage olekuriba

allapoole.

2

Koputage nuppu

Vastamata kõne.

Kõnelogis oleval numbril helistamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles valik ja koputage seda. Teile kuvatakse kõnelogi.

3

Kõnelogis olevale numbrile helistamiseks puudutage selle numbri kõrval olevat

valikut ning valige SIM-kaart. Numbri muutmiseks enne helistamist puudutage

pikalt numbrit ja koputage seejärel valikut

Muuda enne helistamist nr.

Kõnelogis oleva numbri lisamine kontaktide hulka

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja puudutage ikooni .

3

Puudutage kõnelogis olevat numbrit ja seejärel valige

Uue kontakti loomine või

Kontaktile lisamine.

4

Muutke kontakti andmeid ja puudutage seejärel valikut

SALVESTA.

Kõnelogi valikute vaatamine

Kui kõnelogi on avatud, koputage valikut .

Eespool esitatud juhise abil pääsete juurde ka üldistele kõneseadetele.