Sony Xperia Z3 Plus Dual - Kõnede vastuvõtmine

background image

Kõnede vastuvõtmine

Kui teile tuleb kõne ajal, mil seade on ooterežiimil või ekraan on lukustatud, avaneb

telefoni rakenduste täisekraanikuva. Kui teile tuleb kõne ajal, mil ekraan on aktiivne,

kuvatakse sissetulev kõne eelmärguandena, s.t minimeeritud aknas, mis hõljub mistahes

lahti oleva akna ülaosas. Kui selline märguanne saabub, saate valida, kas vastate kõnele

ja avate telefoni rakendustekuva või keeldute kõnest ja jääte samale ekraanile.

Sissetulevale kõnele vastamine mitteaktiivse ekraani korral

Lohistage liugur paremale.

Kõne vastuvõtmine, kui ekraan on aktiivne.

Ekraani ülaossa ilmunud eelmärguandel koputage

VASTAMINE.

Kõnele vastamise asemel võite minna telefoni rakenduste põhikuvale, koputades selleks

eelmärguande akna ülaossa. Nii on teil kõne haldamiseks rohkem valikuid. Näiteks võite

kõnest keelduda sõnumiga või suunata selle automaatvastajale.

Sissetulevast kõnest keeldumine mitteaktiivse ekraani korral

Lohistage ikoon vasakule

Kõnest keeldumine, kui ekraan on aktiivne

Kui teile helistatakse, puudutage ekraani ülaossa ilmunud eelmärguandel valikut

KEELDU.

Kõnest keeldumise asemel võite minna ka telefonirakenduse põhikuvale. Selleks puudutage

eelmärguande akent. Nii on teil kõne haldamiseks rohkem võimalusi. Näiteks saate kõnest

keeldumise korral selle põhjusest sõnumiga teada anda või suunata kõne edasi

automaatvastajasse.

Sissetuleva kõne helina vaigistamine

Kui olete kõne vastu võtnud, vajutage helitugevusnuppu.

Automaatvastaja kasutamine

Seadme automaatvastajarakendust saate kasutada kõnedele vastamiseks siis, kui olete

hõivatud või te ei saa kõnet vastu võtta. Te saate lubada automaatvastamisfunktsiooni ja

määrata, mitme minuti järel saab kõne automaatvastuse. Kõnesid saate ka automaatselt

automaatvastajale suunata, kui olete neile vastamiseks liiga hõivatud.

Automaatvastajasse jäetud sõnumitele pääsete juurde otse oma seadmest.

Enne automaatvastaja kasutamist peate salvestama tervitussõnumi.

77

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Automaatvastaja tervitussõnumi salvestamine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Kõne (Kõne).

3

Valige SIM-kaart.

4

Valige

Xperia™ automaatvastaja (Xperia™ automaatvastaja) > Tervitus (Tervitus).

5

Valige

Lindista uus tervitus (Salvesta uus tervitus) ning järgige ekraanil kuvatavaid

juhiseid.

Automaatvastamisfunktsiooni lubamine või keelamine

1

Koputage kuval Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja koputage

Seaded > Kõne.

3

Valige SIM-kaart, seejärel koputage valikut

Xperia™ automaatvastaja.

4

Koputage liugurit

Automaatvastaja.

Automaatvastaja viiteaja määramine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Kõne (Kõne).

3

Valige SIM-kaart, seejärel koputage valikut

Xperia™ automaatvastaja (Xperia™

automaatvastaja).

4

Koputage valikut

Võta vastu pärast (Võta vastu pärast).

5

Aja reguleerimiseks kerige valikus üles või alla.

6

Koputage nuppu

Valmis (Valmis).

Sissetuleva kõne suunamine automaatvastajasse

Sissetuleva kõne saabudes koputage valikut

VASTUSEVALIKUD ja seejärel valige

Keeldu, aktiveerides automaatvastaja.

Sissetuleva kõne korral saate ka lihtsalt oodata, kuni eelseadistatud viiteaeg möödub ja kõne

suunatakse automaatselt automaatvastajasse.

Automaatvastaja sõnumite kuulamine

1

Koputage kuval Avakuva (Avakuva) ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded (Seaded) > Kõne (Kõne).

3

Valige SIM-kaart.

4

Valige

Xperia™ automaatvastaja (Xperia™ automaatvastaja) > Sõnumid

(Sõnumid).

5

Valige häälsõnum, mida soovite kuulata.

Automaatvastaja sõnumeid saate kuulata ka otse kõnelogi kaudu. Selleks koputage ikooni .

Kõnest keeldumine tekstsõnumiga

Kõnest saate keelduda tekstsõnumiga. Kui keeldute kõnest sellist sõnumit kasutades,

saadetakse sõnum automaatselt helistajale ja salvestatakse kontaktiga seotud

sõnumsidevestluses.
Valida saate seadmes saadaolevate eelmääratletud sõnumite hulgast või saate ise uue

sõnumi luua. Samuti võite eelmääratletud sõnumeid redigeerides luua oma

isikupärastatud sõnumi.

Sissetulevast kõnest tekstisõnumiga keeldumine mitteaktiivse ekraani korral

1

Sissetuleva kõne saabudes koputage valikut

VASTUSEVALIKUD.

2

Valige valmissõnum või puudutage valikut

Koosta uus sõnum.

Sissetulevast kõnest keeldumine tekstisõnumiga, kui ekraan on aktiivne

1

Sissetuleva kõne korral puudutage teavitusakna ülaosa, kus on kontakti

telefoninumber või nimi.

2

Koputage valikut

VASTUSEVALIKUD.

3

Valige valmissõnum või puudutage valikut

Koosta uus sõnum.

78

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Teisest kõnest loobumine tekstsõnumiga

1

Kui kuulete kõne ajal korduvaid piikse, koputage valikut

VASTUSEVALIKUD.

2

Valige valmissõnum või puudutage valikut

Koosta uus sõnum.

Kõnest keeldumise tekstsõnumi muutmine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Kõne, valige SIM-kaart, seejärel koputage valikut

Keeldu kõnest sõnumiga.

3

Koputage muudetavat sõnumit ja seejärel tehke soovitud muudatused.

4

Koputage valikut

OK.