Sony Xperia Z3 Plus Dual - Monoheli

background image

Monoheli

Monoheli seadistusega esitatakse vasaku ja parema helikanali heli üheaegselt. Stereoheli

asemel monoheli kasutamisest on kõige rohkem kasu neile, kellel on teatud tüüpi

kuulmiskahjustus või kes soovivad tagada oma turvalisust, nt kui on vaja kuulda

ümberringi toimuvat.

Monoheli lubamine või keelamine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Hõlbustus.

3

Puudutage jaotise

Monoheli kõrval olevat liugurit.