Sony Xperia Z3 Plus Dual - E-kirjade korraldamine

background image

E-kirjade korraldamine

E-kirjade sortimine

1

Koputage kuval Avakuva valikut .

2

Otsige üles valik

E-post ja koputage seda.

3

Juhul kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage valikut ja valige konto, mille

sisendkasti soovite sortida. Kui soovite korraga sortida kõiki e-posti kontosid,

koputage valikut ja seejärel valikut

Kombineeritud sisendkast.

4

Koputage valikut , seejärel koputage valikut

Sordi.

5

Valige sortimisviis.

95

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

E-kirjade otsimine

1

Koputage kuval Avakuva valikut , seejärel otsige üles valik

E-post ja koputage

seda.

2

Juhul, kui kasutate mitut e-posti kontot, koputage valikut ja valige konto, mida

soovite otsida. Kui soovite korraga otsida kõigilt e-posti kontodelt, koputage ikooni

ja seejärel koputage valikut

Kombineeritud sisendkast.

3

Koputage valikut .

4

Sisestage otsingutekst ja seejärel koputage klahvistikul valikut .

5

Otsingutulemused kuvatakse kuupäeva järgi sorditud loendis. Koputage e-kirja,

mille soovite avada.

Ühe e-posti konto kõikide kaustade kuvamine

1

Koputage kuval Avakuva valikut , seejärel otsige üles valik

E-post ja koputage

seda.

2

Koputage valikut , seejärel valige kontrollitav konto.

3

Valige kontrollitava konto jaotises käsk

Kuva kõik kaustad.

E-kirjade kustutamine

1

Puudutage pikalt sõnumit, mida soovite kustutada, kuni seade vibreerib.

2

Märkige nende vestluste märkeruudud, mida soovite kustutada.

3

Koputage valikut .

Samuti saate postkastis e-kirja kustutada, kui nipsate seda paremale.

E-kirja teisaldamine teise kausta

1

Postkastis libistage teisaldatav sõnum vasakule.

2

Koputage valikut

Teisalda ja valige kaust.