Sony Xperia Z3 Plus Dual - Microsoft® Exchange ActiveSync®-iga sünkroonimine

background image

Veebikontodega sünkroonimine

Sünkroonige seadmes sisalduvad kontaktid, e-post, kalendrisündmused ja muu teave

veebikontodel (nt Gmail™ ja Exchange ActiveSync, Facebook™ ja Flickr™) sisalduvaga.

Selliste kontode puhul saate andmeid automaatselt sünkroonida, aktiveerides

automaatse sünkroonimise funktsiooni või saate iga kontot käsitsi sünkroonida.

Võrgukonto seadistamine sünkroonimiseks

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Puudutage valikuid

Seaded > Kontod ja sünkroonimine > Lisa konto ja seejärel

valige konto, mida soovite lisada.

3

Järgige konto loomise juhiseid või logige sellele sisse.

Käsitsi sünkroonimine võrgukontoga

1

Puudutage kuval

Avakuva valikuid > Seaded > Kontod ja sünkroonimine.

2

Puudutage selle konto nime, millega soovite sünkroonida. Kuvatakse üksused,

mida on võimalik selle kontoga sünkroonida.

3

Puudutage liugurit nende üksuste kõrval, mida soovite sünkroonida.

Veebikonto eemaldamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikuid > Seaded > Kontod ja sünkroonimine.

2

Valige konto tüüp ja puudutage siis kontot, mille soovite eemaldada.

3

Koputage valikut ja seejärel valikut

Eemalda konto.

4

Kinnitamiseks puudutage valikut

EEMALDA KONTO uuesti.

Microsoft

®

Exchange ActiveSync

®

-iga sünkroonimine

Kui teie ettevõttes kasutatakse Microsoft Exchange ActiveSynci kontot, pääsete oma

ettevõtte e-kirjadele, kalendri meelespeadele ja kontaktidele juurde otse seadmest.

Pärast seadistamist leiate oma teabe rakendustest

E-post,Kalender ja Kontaktid.

Kui olete oma Xperia™ seadmes häälestanud Microsoft® Exchange ActiveSync®-i (EAS)

konto, võivad EAS-i turbeseaded lubada lukustuskuva jaoks kasutada üksnes PIN-koodi või

parooli. See juhtub näiteks siis, kui teie võrguadministraator määrab turbekaalutlustel kõigi

EAS-i kontode jaoks ühe kindlat tüüpi lukustuskuva. Küsige oma ettevõtte või asutuse

võrguadministraatorilt, milline võrguturbepoliitika on mobiilsideseadmete jaoks kasutusele

võetud. Sõrmejäljega avamise funktsioon pole Ameerika Ühendriikides saadaval.

EAS-konto seadistamine sünkroonimiseks

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Puudutage valikuid

Seaded > Kontod ja sünkroonimine > Lisa konto >

Exchange'i ActiveSync.

3

Sisestage oma ettevõtte e-posti aadress ja parool.

4

Koputage valikut

JÄRGMINE. Tõrke korral sisestage oma konto domeeni- ja

serveriandmed käsitsi ja puudutage valikut

JÄRGMINE.

5

Puudutage valikut

OK, et lubada ettevõtte serveril teie seadet juhtida.

6

Valige soovitud sünkroonimismeetod, sünkroonimise intervall ja andmed, mida

soovite oma seadmega sünkroonida.

7

Puudutage valikut

JÄRGMINE ja valige seejärel uuest e-kirjast teavitamise viis.

8

Puudutage valikut

JÄRGMINE, sisestage ettevõtte konto nimi ja puudutage

seejärel valikut

VII SEADISTAMINE LÕPULE.

9

Vastava viiba kuvamisel aktiveerige seadmehaldur, et lubada oma ettevõtte serveril

seadmes määrata teatud turbereeglid (nt helisalvestuse keelamine ja mälu

krüptimine).

58

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

EAS-konto seadete muutmine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Leidke valik

E-post ja koputage seda, seejärel koputage valikut .

3

Koputage valikut

Seaded ja valige EAS-konto, seejärel muutke EAS-konto seadeid

vastavalt vajadusele.

EAS-konto sünkroonimisintervalli määramine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Koputage valikut

E-post ja seejärel ikooni .

3

Koputage valikut

Seaded ja valige EAS-konto.

4

Koputage valikut

Kontrollimissagedus.

5

Koputage jaotises

Madalaja seaded valikut Kontrollimissagedus ja valige soovitud

intervall.

EAS-konto eemaldamine

1

Koputage kuval

Avakuva valikuid > Seaded > Kontod ja sünkroonimine.

2

Puudutage valikut

Exchange'i ActiveSync ja valige seejärel EAS-konto, mida

soovite eemaldada.

3

Koputage valikut ja seejärel valikut

Eemalda konto.

4

Kinnitamiseks puudutage valikut

EEMALDA KONTO uuesti.

59

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.