Sony Xperia Z3 Plus Dual - Kokkupanek

background image

Kokkupanek

Teie seade toetab ainult nano-SIM-kaarte.

Nano-SIM-kaardi sisestamine

1

Keerake seade ekraaniga allapoole ning avage mälukaardi ja nano-SIM-kaardi

aluse kate.

2

Tõmmake alus sõrmeküüne abil välja.

3

Asetage nano-SIM-kaart (või kaardid) alusel õigesse pessa (või pesadesse),

seejärel lükake alus uuesti sisse.

4

Sulgege kate.

Kui sisestate nano-SIM-kaardi seadme töötamise ajal, taaskäivitub seade automaatselt.

Mälukaardi sisestamine

1

Avage mälukaardi ja nano-SIM-kaardi pesade katted.

2

Sisestage mälukaart mälukaardi pessa ja seejärel sulgege kate.

Sisestage mälukaart kindlasti õigetpidi.

Nano-SIM-kaardi eemaldamine

9

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

1

Avage mälukaardi ja nano-SIM-kaardi pesade kate.

2

Tõmmake küüne või muu sarnase objekti abil nano-SIM-kaardi hoidik välja.

3

Eemaldage nano-SIM-kaart (või kaardid) hoidiku nano-SIM-kaardi pesast (või

pesadest) ja sisestage hoidik uuesti.

4

Sulgege kate.

Mälukaardi eemaldamine

1

Lülitage seade välja ning avage mälukaardi ja nano-SIM-kaardi pesade kate.

2

Lükake mälukaarti sissepoole ja vabastage see kiirelt.

3

Sulgege kate.

Mälukaardi saab eemaldada ka 1. etapis seadet välja lülitamata. Selleks peate esmalt

katkestama mälukaardi ühenduse, valides

Seaded ja seejärel Mälu > Katk. ühendus SD-

kaardiga.