Sony Xperia Z3 Plus Dual - Sisu varundamine ja taastamine

background image

Sisu varundamine ja taastamine

Üldjuhul ei tohiks fotosid, videoid ja muud isiklikku sisu salvestada ainult seadme

sisemällu. Kui seade saab kahjustada, kaob või varastatakse, võib selle sisemällu

talletatud andmeid olla võimatu taastada. Varundamiseks on soovitatav kasutada

tarkvara Xperia™ Companion, mis salvestab teie andmed ohutult välisesse seadmesse.

Seda meetodit soovitame kasutada eriti juhul, kui uuendate seadme Androidi

tarkvaraversiooni.
Xperia™ varundus- ja taasterakendust soovitatakse kasutada andmete varundamiseks

enne algseadete taastamist. Selle rakendusega saate varundada andmeid võrgukontole,

SD-kaardile või seadmega USB-hostiadapteri juhtme abil ühendatud USB-

mäluseadmele:
Google’i varundus- ja taasterakenduse abil saate andmed varundada Google’i

serverisse.

Andmete varundamine arvutisse

Tarkvara Xperia™ Companion saab kasutada andmete varundamiseks oma seadmest
kas PC-sse või Apple

®

-i Mac

®

-arvutisse. Saate varundada järgmist tüüpi andmeid:

kõnelogid;

tekstsõnumid;

kalender;

45

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

seaded;

meediumifailid (nt muusika ja videod);

fotod ja pildid.

Andmete varundamine arvuti abil

1

Avage oma seadme ekraan ja ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2

Avage arvutis tarkvara Xperia™ Companion, kui see ei käivitu automaatselt. Mõne

hetke pärast tuvastab arvuti teie seadme. Veenduge, et seadmes oleks valitud

režiim

Failide teisaldamine.

3

Tarkvara Xperia™ Companion põhikuval klõpsake valikut

Varundus.

4

Järgige seadme andmete varundamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui rakendus Xperia™ Companion on installimata, palutakse teil seda teha, kui ühendate oma

seadme arvutiga.

Andmete taastamine arvuti abil

1

Avage oma seadme ekraan ja ühendage seade arvutiga USB-kaabli abil.

2

Avage arvutis tarkvara Xperia™ Companion, kui see ei käivitu automaatselt. Mõne

hetke pärast tuvastab arvuti teie seadme. Veenduge, et seadmes oleks valitud

režiim

Failide teisaldamine.

3

Tarkvara Xperia™ Companion põhikuval klõpsake valikut

Taasta.

4

Valige varunduskirjetest varundusfail, puudutage valikut

Edasi ja järgige seadme

andmete taastamiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui rakendus Xperia™ Companion on installimata, palutakse teil seda teha, kui ühendate oma

seadme arvutiga.

Andmete varundamine Xperia™ varundus- ja taasterakenduse abil

Xperia™ varundus- ja taasterakenduse abil saate andmetest teha veebipõhiseid või

kohalikke varukoopiaid. Saate andmeid varundada käsitsi või lülitada andmete

regulaarseks salvestamiseks sisse automaatse varundamise funktsiooni.
Xperia™ varundus- ja taasterakendust on soovitatav kasutada andmete varundamiseks

enne algseadete taastamist. See rakendus võimaldab võrgukontole, SD-kaardile või

seadmega USB-hostiadapteri juhtme abil ühendatud USB-mäluseadmele varundada

järgmist tüüpi andmeid:

kontaktid;

vestlused;

kõnelogi;

kalender;

e-posti kontod;

Wi-Fi kontod;

seadme seaded;

rakendused;

Xperia™ avakuva paigutus.

Automaatse varundamise funktsiooni seadistamine

1

Kui varundate sisu USB-mäluseadmele, veenduge, et mäluseade oleks USB-

hostiadapteri abil teie seadmega ühendatud. Kui varundate sisu SD-kaardile,

veenduge, et SD-kaart oleks õigesti seadmesse paigutatud. Kui varundate sisu

veebikontole, kontrollige, kas olete sisse loginud oma Google™-i kontosse.

2

Koputage kuval

Avakuva valikut .

3

Otsige üles ja koputage

Seaded > Varundamine ja lähtestamine.

4

Koputage jaotises

Xperia™ varundus ja taaste valikut Automaatne varundus.

5

Automaatse varunduse funktsiooni lubamiseks koputage lülitit.

6

Valige, kuhu varufailid salvestada.

7

Valige soovi korral varundamise sagedus, varundamise aeg ja varundatavad

andmed. Muidu tehakse varundamine vaikesätete järgi.

8

Seadete salvestamiseks koputage valikut .

46

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Sisu käsitsi varundamine

1

Kui varundate sisu USB-mäluseadmele, veenduge, et mäluseade oleks USB-

hostiadapteri abil teie seadmega ühendatud. Kui varundate sisu SD-kaardile,

veenduge, et SD-kaart oleks õigesti seadmesse sisestatud. Kui varundate sisu

veebikontole, kontrollige, kas olete sisse loginud oma Google™-i kontosse.

2

Koputage kuval

Avakuva valikut .

3

Otsige üles ja koputage

Seaded > Varundamine ja lähtestamine.

4

Koputage jaotises

Xperia™ varundus ja taaste valikut Veel.

5

Koputage nuppu

Käsitsi varundamine ning seejärel valige varukoopia sihtkoht ja

varundatavad andmed.

6

Koputage valikut

Varundamine.

7

Pärast andmete varundamist koputage nuppu

Lõpeta.

Varukoopiafaili muutmine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Varundamine ja lähtestamine.

3

Koputage jaotises

Xperia™ varundus ja taaste valikut Veel.

4

Koputage valikut

Muuda varufaili ning valige varundamise lähtekoht ja

kustutatavate andmete tüübid.

5

Koputage valikut

Kustuta andmed.

6

Koputage kinnitamiseks valikut

OK.

7

Pärast andmete kustutamist koputage valikut

Lõpeta.

Varundatud sisu taastamine

1

Kui taastate sisu USB-mäluseadmelt, veenduge, et mäluseade oleks USB-

hostiadapteri abil teie seadmega ühendatud. Kui taastate sisu SD-kaardilt,

veenduge, et SD-kaart oleks seadmesse õigesti sisestatud. Kui taastate sisu

Xperia varundus- ja taasteteenusest, kontrollige, kas olete sisse loginud oma

Google™-i kontosse.

2

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

3

Otsige üles ja valige

Seaded > Varundamine ja lähtestamine.

4

Puudutage jaotises

Xperia™ varundus ja taaste valikut Taasta andmed ning

valige taastamise lähtekoht ja taastatavad andmed.

5

Puudutage valikut

Taasta andmed.

6

Pärast sisu taastamist puudutage valikut

Lõpeta.

Pidage meeles, et kõik andmete ja seadete muudatused, mille tegite pärast varundamist (nt

installisite mõned uued rakendused), kustutatakse taastamise käigus.

Andmete varundamine Google’i varundus- ja taasterakenduse abil

Google’i varundus- ja taasterakenduse abil saate andmed varundada Google’i

serverisse. Samuti saate sisse lülitada automaatse taastefunktsiooni, et rakenduse

andmed ja seaded rakenduse taasinstallimisel taastada.
Selle rakenduse abil saate varundada järgmist tüüpi andmeid:

rakendused;

järjehoidjad;

Wi-Fi-võrgud;

muud seaded.

Andmete varundamine Google™-i kontole

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Varundamine ja lähtestamine.

3

Koputage jaotises

Google™’i varundus ja taaste valikutVarunda minu andmed ja

seejärel koputage liugurit.

47

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Automaatse taastamise lubamine või keelamine rakenduse uuesti installimisel

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Leidke ja koputage

Seaded > Varundamine ja lähtestamine.

3

Koputage jaotises

Google™’i varundus ja taaste liuguritAutomaatne taastamine.

48

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.