Sony Xperia Z3 Plus Dual - Aku- ja toitehaldus

background image

Aku- ja toitehaldus

Teie seadmel on sisseehitatud aku. Selle tõhusaks kasutamiseks jälgige erinevate

rakenduste ja funktsioonide akukasutust. Taustal olevad energiasäästufunktsioonid on

vaikimisi sisse lülitatud, et aidata teil akukasutust vähendada, ja saadaval on täiendavad

energiasäästurežiimid, et akukasutust vajaduse korral veelgi vähendada.
Energiasäästufunktsioonid alandavad prioriteete sellistel vähemolulistel

seadmefunktsioonidel nagu kõrgetasemeline pildiesitus või mõned võrgutegevused (nt

asukohateenused, rakenduste sünkroonimine ja taustal Wi-Fi-i otsimine). Kui soovite

mõnd rakendust sellest välja jätta, saate seda teha aku optimeerimise menüüst.

Telefonikõnesid ja lühisõnumiteenust see ei mõjuta.

Süsteemiuuendused võivad muuta teie seadmele saadaolevaid energiasäästufunktsioone.

Akukasutuse, hinnangulise tööaja ja energiasäästu nõuannete vaatamine

1

Koputage kuval

Avakuva ikooni .

2

Leidke ja koputage valikuid

Seaded > Aku. Teile kuvatakse ülevaade selle kohta,

mitu protsenti on akus energiat ja mis on aku hinnanguline tööaeg.

3

Puudutage valikut

KUVA AKU KASUTUS, et näha pärast viimatist laadimist

akutoidet tarbinud funktsioonide ja teenuste loendit. Puudutage mõnd loendis

olevat üksust, et näha teavet selle kohta, kuidas selle akukasutust vähendada.

Rakenduste akukasutuse vaatamine

1

Puudutage kuval

Avakuva ikooni .

2

Otsige üles ja valige

Seaded > Rakendused.

3

Valige rakendus ja vaadake selle akukasutust jaotisest

Akukasutus.

Üldised näpunäited aku jõudluse parandamiseks

Järgmiste näpunäidete abil saate aku jõudlust parandada.

40

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Vähendage ekraani heledust. Vt

Kuvaseaded

lk 62.

Lülitage Bluetooth®, Wi-Fi ja asukohateenused välja, kui te neid ei kasuta.

Kui asute piirkonnas, kus võrgulevi puudub või on nõrk, lülitage seade välja või

lennukirežiimile. Muidu otsib teie seade pidevalt saadaolevaid võrkusid ja selleks

kulub energiat.

Välismaal kasutage rändlusteenuse asemel Wi-Fi-võrku. Rändlusteenuse korral

otsib seade teie koduvõrku ning see kurnab akut veelgi, kuna seade peab signaali

edastama suurema väljundvõimsusega. Vt

Wi-Fi

lk 51.

Muutke oma e-posti, kalendri ja kontaktide sünkroonimisseadeid. Vt

Veebikontodega sünkroonimine

lk 58.

Kontrollige, millised rakendused on suure energiatarbega, ning järgige vajaduse

korral teie seadmes olevaid aku säästmise näpunäiteid.

Muutke rakenduse teadaannete taset. Vt

Teadaanded

lk 33.

Lülitage rakenduse asukoha jagamise luba välja. Vt

Rakenduste seaded

lk 64.

Desinstallige rakendused, mida te ei kasuta. Vt

Rakendustekuva

lehel 28.

Kasutage muusika kuulamiseks Sony originaalvabakäeseadet. Vabakäeseadmed

tarbivad vähem energiat kui teie seadme valjuhääldid.

Tehke seadmele aeg-ajalt taaskäivitus.

Rakenduste energiasäästufunktsioonides erandite tegemine

1

Koputage kuval

Avakuva valikut .

2

Otsige üles ja koputage

Seaded > Aku.

3

Valige ja seejärel valige

Aku optimeerimine. Kuvatakse optimeerimata rakenduste

loend.

4

Loendisse rakenduste lisamiseks või sellest eemaldamiseks koputage valikuid

RAKENDUSED ja valige loendist rakendus või tühistage rakenduse valik, mille

optimeerimisseadeid soovite muuta.

5

Optimeerimata rakenduste loendit uuendatakse teie sätete järgi.

Rakenduste optimeerimist Ultra STAMINA režiimi poolt ei ole võimalik keelata.

Valikut

Aku optimeerimine saab konfigureerida ka jaotistes Seaded > Rakendused > >

Erijuurdepääs.

STAMINA-režiim

Olenevalt STAMINA-tasemest võivad erinevad funktsioonid olla piiratud või keelatud, et

vähendada akukasutust. Nende hulka kuuluvad renderdusjõudlus, animatsioonide ja

ekraani heledus, pilditäiustus, taustal toimuv rakenduseandmete sünkroonimine, värin

(v.a sissetulevate kõnede korral), voogedastus ja GPS (kui ekraan on välja lülitatud).

Olekuribale ilmub ikoon .

Kui jagate seadet mitme kasutajaga, peate STAMINA-režiimi sisse- või väljalülitamiseks sisse

logima omanikuna, s.t peamise kasutajana.

STAMINA-režiimi sisse- või väljalülitamine

1

Koputage kuval

Avakuva ikooni .

2

Leidke ja koputage valikuid

Seaded > Aku.

3

Koputage valikut

STAMINA-režiim ja funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks

koputage liugurit. Kui STAMINA-režiim on sisse lülitatud, saate teha lisavalikuid,

näiteks kohandada automaatse käivituse protsenti oma eelistuste järgi.

Rakenduste optimeerimise STAMINA-režiimi poolt saate keelata aku optimeerimise menüüst.

Ultra STAMINA režiim

Aku tööaeg pikeneb oluliselt, ent saadaval on piiratud valik rakendusi ning

mobiilandmeside ja Wi-Fi on keelatud. Helistamine ja lühisõnumiteenus on aga lubatud.

Teie avakuva muutub ja olekuribale ilmub ikoon .

Kui jagate seadet mitme kasutajaga, peate Ultra STAMINA režiimi sisse- või väljalülitamiseks

sisse logima omanikuna, s.t peamise kasutajana.

41

See on käesleva väljaande Interneti-versioon. © Ainult isiklikuks kasutamiseks.

background image

Ultra STAMINA-režiimi sisselülitamine

1

Koputage kuval

Avakuva ikooni .

2

Leidke ja koputage valikuid

Seaded > Aku.

3

Puudutage valikut

Ultra STAMINA režiim ja seejärel valikut AKTIVEERI.

4

Sisselülitamiseks kinnitage.

Rakenduste optimeerimist Ultra STAMINA režiimi poolt ei ole võimalik keelata.

Ultra STAMINA režiimi desaktiveerimine

1

Teavituspaani avamiseks lohistage olekuriba allapoole.

2

Puudutage valikut

Inaktiveeri Ultra STAMINA režiim.

3

Puudutage valikut

OK.

Ultra STAMINA režiimi desaktiveerimiseks seade taaskäivitatakse.