Sony Xperia Z3 Plus Dual - Seadme kuva peegeldamine teleriekraanil kaabli abil

background image

Seadme kuva peegeldamine teleriekraanil kaabli abil

Saate seadme MHL-kaabli abil ühilduva teleriga ühendada ja peegeldada seadme kuva

teleriekraanil.

MHL- ja HDMI-kaablid ning adapterid on müügil eraldi.

Sony ei garanteeri, et teie seade toetab igat tüüpi MHL- ja HDMI-kaableid ning adaptereid.

Seadmes oleva sisu vaatamine teleris, mis toetab MHL-sisendit

1

Ühendage seade MHL-kaabli abil teleriga. Kui ühendus on loodud, kuvatakse

seadme olekuribal .

2

Telerisse ilmub teie seadme kuva.

Kui teie seadmel ei õnnestu MHL-kaabliga ühendatud ekraani tuvastada, ühendage MHL-

kaabel uuesti ja koputage valikuid

Seaded > Seadme ühendus > USB-ühenduvus > Tuvasta

USB-seade.

Seadme sisu esitamine HDMI™-sisendit toetavas teleris

1

Ühendage seade MHL-adaptriga ja seejärel adapter USB-toiteallikaga.

2

Ühendage adapter HDMI™-kaabli abil teleriga. Kui ühendus on loodud,

kuvatakse seadme olekuribal .

3

Teleris kuvatakse teie seadme kuva.

Spikri vaatamine teleri kaugjuhtimispuldi abil

1

Kui seade on ühendatud teleriga, lohistage teadaannete paneeli kuvamiseks

olekuriba allapoole.

2

Koputage valikut

MHL-ühendus (MHL-ühendus). MHL-seaded kuvatakse

teleriekraanil.

3

Koputage valikut

Kaugjuhtimispuldi kasutamine (Kaugjuhtimispuldi kasutus).

Väljundi suuruse reguleerimiseks teleriekraanil valige

Video väljundsuurus (Videoväljundi

suurus). Kui teleril on automaatse skaleerimise võimalus juba lubatud, ei kuvata seda seadet

MHL-seadetes.

Teadaannete paneeli avamiseks võite vajutada ka teleri kaugjuhtimispuldi kollast nuppu.

Seadme ja teleri ühenduse katkestamine

Eraldage seadmest MHL™-kaabel või MHL-adapter.