Sony Xperia Z3 Plus Dual - Νομικές πληροφορίες

background image

Νομικές πληροφορίες

E6533της Sony

Αυτός ο οδηγός χρήστη δημοσιεύεται από την Sony Mobile Communications Inc. ή την τοπική θυγατρική εταιρεία της, χωρίς καμία
εγγύηση. Βελτιώσεις και αλλαγές σε αυτό τον οδηγό χρήστη λόγω τυπογραφικών λαθών, ανακριβειών των τρεχόντων στοιχείων ή
βελτιώσεων προγραμμάτων ή/και εξοπλισμού μπορούν να γίνουν από την Sony Mobile Communications Inc., ανά πάσα στιγμή και
χωρίς καμία προειδοποίηση. Ωστόσο, τέτοιες αλλαγές θα ενσωματώνονται στις νέες εκδόσεις αυτού του οδηγού χρήστη. Όλες οι
εικόνες προορίζονται μόνο για σκοπούς απεικόνισης και ενδέχεται να μην αναπαριστούν με ακρίβεια την πραγματική συσκευή.
Όλα τα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα των
αντίστοιχων κατόχων τους. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους. Με την
επιφύλαξη κάθε δικαιώματος το οποίο δεν παραχωρείται ρητά στο παρόν. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.sonymobile.com/us/legal/.
Αυτός ο οδηγός χρήστη μπορεί να αναφέρεται σε υπηρεσίες ή εφαρμογές που παρέχονται από τρίτους. Η χρήση τέτοιου
προγραμματισμού ή υπηρεσιών ενδέχεται να απαιτεί ξεχωριστή εγγραφή στον εκάστοτε τρίτο πάροχο και ίσως να υπόκειται σε
πρόσθετους όρους χρήσης. Για εφαρμογές στις οποίες αποκτάτε πρόσβαση από ή μέσω website τρίτων, διαβάστε εκ των προτέρων
τους όρους χρήσης και την ισχύουσα πολιτική απορρήτου αυτών των website. Η Sony δεν υπόσχεται ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητα ή
την απόδοση των website ή των προσφερόμενων υπηρεσιών τρίτων.
Η κινητή συσκευή σας έχει τη δυνατότητα λήψης, αποθήκευσης και προώθησης πρόσθετου περιεχομένου, όπως, για παράδειγμα,
ήχων κλήσης. Η χρήση αυτού του περιεχομένου μπορεί να περιορίζεται ή να απαγορεύεται από δικαιώματα τρίτων,
συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά του περιορισμού που απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας πνευματικών
δικαιωμάτων. Εσείς, και όχι η Sony, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για το πρόσθετο περιεχόμενο που λαμβάνετε ή προωθείτε από την
κινητή συσκευή σας. Πριν από τη χρήση οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχομένου, επαληθεύστε ότι διαθέτετε κατάλληλη άδεια ή
οποιουδήποτε άλλου είδους εξουσιοδότηση για τη χρήση που σκοπεύετε να κάνετε. Η Sony δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα
ή την ποιότητα οποιουδήποτε πρόσθετου περιεχομένου ή περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους. Σε καμία περίπτωση, η Sony δεν
φέρει ευθύνη για μη ενδεδειγμένη από μέρους σας χρήση πρόσθετου περιεχομένου ή περιεχομένου που παρέχεται από τρίτους.
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.sonymobile.com.
Το παρόν προϊόν προστατεύεται από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Απαγορεύεται η χρήση ή η διανομή
αυτής της τεχνολογίας εκτός αυτού του προϊόντος χωρίς την άδεια χρήσης της Microsoft.
Οι κάτοχοι περιεχομένου χρησιμοποιούν την τεχνολογία ψηφιακής διαχείρισης δικαιωμάτων Windows Media (WMDRM) για να
προστατεύσουν την πνευματική ιδιοκτησία τους, συμπεριλαμβανομένων των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η συσκευή χρησιμοποιεί
λογισμικό WMDRM για να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο προστατευμένο με WMDRM. Αν το λογισμικό WMDRM αδυνατεί να
προστατεύσει το περιεχόμενο, οι κάτοχοι περιεχομένου μπορούν να ζητήσουν από την Microsoft να ανακαλέσει την δυνατότητα του
λογισμικού να χρησιμοποιεί το WMDRM για να αναπαράγει ή να αντιγράφει προστατευμένο περιεχόμενο. Η ανάκληση δεν επηρεάζει
το μη προστατευμένο περιεχόμενο. Όταν πραγματοποιείτε λήψη αδειών χρήσης για προστατευμένο περιεχόμενο, συμφωνείτε ότι η
Microsoft ενδέχεται να περιλαμβάνει μια λίστα ανάκλησης με τις άδειες χρήσης. Οι κάτοχοι περιεχομένου ενδέχεται να απαιτήσουν από
εσάς να αναβαθμίσετε το WMDRM, προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενό τους. Αν απορρίψετε μια αναβάθμιση, δεν
θα έχετε δυνατότητα πρόσβασης στο περιεχόμενο που απαιτεί αναβάθμιση.
Για το παρόν προϊόν παραχωρείται άδεια χρήσης στα πλαίσια των αδειών χρήσης του χαρτοφυλακίου ευρεσιτεχνιών MPEG-4 visual
και AVC για προσωπική και μη εμπορική χρήση από έναν καταναλωτή για (i) την κωδικοποίηση βίντεο σύμφωνα με το οπτικό πρότυπο
MPEG-4 ("βίντεο MPEG-4") ή το πρότυπο AVC ("βίντεο AVC") ή/και (ii) την αποκωδικοποίηση βίντεο MPEG-4 ή AVC που
κωδικοποιήθηκε από έναν καταναλωτή που επιδιδόταν σε προσωπική και μη εμπορική δραστηριότητα ή/και που αποκτήθηκε από έναν
πάροχο βίντεο που διέθετε άδεια χρήσης από την MPEG LA για παροχή βίντεο MPEG-4 ή/και AVC. Καμία άδεια δεν εκχωρείται ή δεν
υποδηλώνεται για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Περισσότερες πληροφορίες, όπως σε σχέση με τη διαφημιστική, εσωτερική και εμπορική
χρήση και παραχώρηση άδειας χρήσης, μπορείτε να πάρετε από την MPEG LA, LLC. Ανατρέξτε στην τοποθεσία www.mpegla.com.
Παραχώρηση άδειας χρήσης για την τεχνολογία αποκωδικοποίησης ήχου MPEG Layer-3 από την Fraunhofer IIS και την Thomson.
Η SONY MOBILE ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ, ΔΙΑΓΡΑΦΗ Ή/ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ Ή ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ,
ΕΠΑΦΩΝ, ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΚΟΜΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ) Η ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟ ΤΙΣ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΟΔΗΓΟ ΧΡΗΣΤΗ Ή ΣΤΗΝ
ΠΑΡΟΥΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ. Η ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ SONY MOBILE Ή ΤΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΕΣΑΣ ΓΙΑ
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΙΕΣ ΑΓΩΓΩΝ (ΑΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΩΣ) ΔΕΝ ΘΑ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΟΣΟ
ΠΟΥ ΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ.
©2016 Sony Mobile Communications Inc.
Με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος.

158

Το παρόν αποτελεί μια προσαρμοσμένη μορφή αυτής της έκδοσης για το Internet. © Εκτυπώστε μόνο για ιδιωτική χρήση.