Sony Xperia Z3 Plus Dual - Zálohování kontaktů

background image

Zálohování kontaktů

K zálohování kontaktů můžete použít vnitřní úložiště, paměťovou kartu nebo kartu SIM.

Další informace o obnovení kontaktů do vašeho zařízení najdete v tématu

Přenos

kontaktů

na straně 88.

Export všech kontaktů na paměťovou kartu

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na položku a poté na položku .

2

Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost

Importovat/Exportovat >

Exportovat na kartu SD nebo do vnitřního úložiště (soubor .vcf).

3

Ťukněte na možnost >

Karta SD.

4

Ťukněte na tlačítko

ULOŽIT.

Export kontaktů na kartu SIM

Při exportu kontaktů na kartu SIM se některé informace nemusí přenést. Důvodem je omezená

paměť na kartách SIM.

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na položku a poté na položku .

2

Ťukněte na možnost >

Importovat/Exportovat.

3

Vyberte kartu SIM.

4

Ťukněte na tlačítko

OK.

Export všech kontaktů do vnitřního úložiště

1

Na obrazovce

Plocha ťukněte na položku a poté na položku .

2

Stiskněte tlačítko a potom ťukněte na možnost

Importovat/Exportovat >

Exportovat na kartu SD nebo do vnitřního úložiště (soubor .vcf).

3

Ťukněte na možnost >

Zobrazit inter. úložiště.

4

Ťukněte na a potom na číslo modelu vašeho zařízení vedle .

5

Vyberte cílovou složku nebo jednoduše ťukněte na tlačítko

ULOŽIT.

91

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.