Sony Xperia Z3 Plus Dual - Nastavení videokamery

background image

Nastavení videokamery

Přizpůsobení nastavení videokamery

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Přejetím prstem po obrazovce vyberte položku

.

3

Chcete-li zobrazit nastavení, ťukněte na volbu .

4

Vyberte nastavení, které chcete změnit, a podle potřeby je upravte.

Přehled nastavení videokamery

Výběr scény

Funkce Výběr scény vám pomůže díky přednastaveným scénám rychle nastavit

fotoaparát pro běžné situace. Každé nastavení scény je navrženo tak, aby výsledkem

bylo video co nejlepší možné kvality v konkrétním prostředí nahrávání.

Automaticky

Výběr scény je automatický.

Vypnuto

Funkce Výběr scény je vypnuta a videoklipy lze pořizovat ručně.

Měkké pozadí

Používejte pro nahrávání videa se světlým pozadím.

Krajina

Hodí se pro videa s krajinou. Fotoaparát zaostřuje na vzdálené předměty.

Noční scéna

Při zapnutí tohoto režimu se zvýší světelná citlivost. Používá se ve slabě osvětleném prostředí.

Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku pevně nebo použijte oporu.

Když jsou světelné podmínky dobré, vypněte noční režim, aby se zlepšila kvalita nahrávky.

Pláž

Hodí se pro videoklipy na břehu moře nebo jezera.

Sníh

Hodí se pro velmi jasná prostředí, kde chcete předejít přeexponování záběrů.

Sport

Hodí se pro natáčení rychle se pohybujících objektů. Krátká expozice snižuje riziko rozmazání

pohybu.

Párty

Hodí se pro natáčení v místnosti se špatným osvětlením. Tato scéna zachytí interiérové osvětlení na

pozadí nebo světlo svíčky. Záběry rychle se pohybujících objektů mohou být rozmazané. Držte ruku

pevně nebo použijte oporu.

Rozlišení videa

Rozlišení videa můžete přizpůsobit různým formátům.

Full HD (30 sn./s)

1920×1080(16:9)

Formát Full HD (plné vysoké rozlišení) se 30 snímky za sekundu a poměrem stran 16:9.

Full HD (60 sn./s)

1920×1080(16:9)

Formát Full HD (plné vysoké rozlišení) se 60 snímky za sekundu a poměrem stran 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Formát HD (vysoké rozlišení) s poměrem stran 16:9.

VGA

640×480(4:3)

116

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.

background image

Formát VGA s poměrem stran 4:3.

Zpráva MMS

Slouží k záznamu videa vhodného k posílání v multimediálních zprávách. Doba záznamu tohoto formátu videa

je omezena, aby se soubor videa do multimediální zprávy vešel.

Automatický záznam (video)

Po zapnutí automatického záznamu můžete během nahrávání videa automaticky

pořizovat snímky. Pomocí funkce Smile Shutter™ fotoaparát během nahrávání videa

automaticky pořídí snímky umívajících se tváří.

Zapnutí funkce Smile Shutter™ (video)

1

Aktivujte fotoaparát.

2

Ťukněte na tlačítko .

3

Vyhledejte položky

Automatický záznam (video) > Snímání úsměvu a ťukněte na

ně.

SteadyShot™

Při natáčení videa může být obtížné udržet zařízení v klidu. Stabilizátor pomáhá

kompenzovat nepatrné pohyby ruky.

Inteligentní aktivní

Aktivací zajistíte kompenzaci většího i menšího třesu kamery.

Standardní

Aktivováním odstraníte vysokofrekvenční chvění fotoaparátu.

Vypnuto

Stabilizátor je vypnutý.

Baterka

Pomocí baterky můžete zajistit osvětlení pro videa při záznamu s nedostatečným

osvětlením nebo protisvětlem. Ikona blesku videa je k dispozici na obrazovce

videokamery. Upozorňujeme, že někdy může být kvalita videa bez blesku lepší, dokonce

i při špatných světelných podmínkách.

Zapnuto

Vypnuto

Další informace o podpoře aplikace Fotoaparát

V nabídce nápovědy můžete vyhledat testy a další užitečné informace týkající se

fotoaparátu. K podpoře přejdete následovně:

1

Otevřete aplikaci fotoaparátu.

2

Ťukněte na položku a potom na položku

Více > Nápověda.

117

Toto je internetová verze této publikace. © Tisk je možný pouze pro soukromé použití.