Sony Xperia Z3 Plus Dual - Безжично дублиране на екрана на устройството на телевизор

background image

Безжично дублиране на екрана на устройството на
телевизор

Можете да използвате функцията за дублиране на екрана, за да покажете екрана на устройството
си на телевизор или друг голям дисплей, без да използвате връзка с кабел. Технологията Wi-Fi
Direct® създава безжична връзка между двете устройства, така че можете да се облегнете и да се
наслаждавате на любимите си снимки от комфорта на дивана си. Можете да използвате тази
функция и за слушане на музика от устройството чрез високоговорителите на телевизора.

Когато използвате дублиране на екрана, качеството на образа понякога може да бъде
отрицателно повлияно, ако има смущения от други Wi-Fi мрежи.

130

Това е интернет версия на тази публикация. © Разпечатвайте само за лична употреба.

background image

Дублиране на екрана на устройството на телевизионен екран

1

Телевизор: Следвайте инструкциите, дадени в ръководството на вашия телевизор, за
да включите функцията за дублиране на екран.

2

Вашето устройство: На Начален екран натиснете .

3

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на устройство > Дублиране
на екрана
.

4

Натиснете СТАРТИРАНЕ.

5

Натиснете ОК и изберете устройство.

За да работи тази функция, вашият телевизор трябва да поддържа функцията за
дублиране на екрана, базирана на технологията Wi-Fi CERTIFIED Miracast

. Ако

телевизорът ви не поддържа дублиране на екрана, може да е необходимо да си закупите
отделно безжичен адаптер за дисплей. Също така, когато използвате дублиране на
екрана, не покривайте областта на антената за Wi-Fi на устройството си.

Спиране на дублиране на екрана между устройствата

1

На Начален екран натиснете .

2

Намерете и натиснете Настройки > Свързване на устройство > Дублиране
на екрана
.

3

Натиснете Прекъсни, след което натиснете ОК.